@omererbil

Apollon'u 2000 yıl sonra torunlar inşa ediyor!

Apollon'u 2000 yıl sonra torunlar inşa ediyor!
Apollon'u 2000 yıl sonra torunlar inşa ediyor!
Apollon Smintheus Tapınag?ı'nda tam 2000 yıl sonra yeniden inşa ediliyor. Tapınağın bir yüzü ayağa kaldırılıyor. Beyaz çimento ve mermer tozu ile kalıp çakılarak tapınağın basamakları yeniden yapıldı
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL -Çanakkale ili Ayvacık I·lc¸esi, Gu¨lpınar beldesinde yer alan Apollon Smintheus Tapınagˆı’nda uzun süredir hummalı bir çalışma sürüyor. İ. Ö 2. Yüzyılda yapıldığı sanılan tarihi tapınak tam 2000 yıl sonra yeniden inşa ediliyor. Tapınağın bir yüzü ayağa kaldırılıyor. Beyaz çimento ve mermer tozu ile kalıp çakılarak tapınağın basamakları yeniden yapıldı. Şimdi de arkeolojik alanın dışında sütun ve tamburlar yapıldı torno tezgahında yivleri açılıyor. Yakın zamanda tapınağın bir kısmı hem de orijinal yerinde ayağa kaldırılacak.

Apollon Smintheus Tapınağı Biga Yarımadası’nın güneybatı ucunda, Çanakkale ili sınırları içinde Gülpınar beldesinde yer alıyor. Jean Baptista le Chevalier 1785 yılında Lektum-Babakale’den Alexandria Troas’a giderken tapınağın toprak üstünde kalan kalıntılarını gördü ve arkeoloji dünyasına ilk kez Apollon Smintheus Tapınağı’nı tanıttı. R.P. Pullan 1861 yılında tapınak alanına gelip kazı kararı aldı. 1866 yılında kazılara başlayıp Apollon Smintheus Tapınağı’nı bilimsel olarak arkeoloji dünyasına sundu. 1980 yılından bu yana ise tapınak ve çevresinde kazı, sondaj ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Coşkun Özgünel tarafından sürdürülüyor.

Tarihi mahallenin ucubeleri


Kazı Başkanı Prof. Özgünel yapılanın restorasyon olduğunu savunuyor. Bilimsel mimari bir heyetle tapınağı ayağa kaldırdıklarını gururla anlatıyor. Sponsor firmanın desteği ile tamburları ve frizleri yaptıklarını, temmuz ayı sonuna doğru ilk sütunu dikeceklerini söylüyor. Ancak hem arkeologlar hem de restoratörler hayretler içinde bu gelişmeyi izliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın buna nasıl izin verdiği herkesin merakı. Çanakkale Koruma Kurulu’ndan da onay alan proje Türkiye ’nin de taraf olduğu Venedik Tüzüğü’ne aykırı olduğu ileri sürülüyor.

Apollon'un üstüne TIR!


Uzmanlar, ‘’6 sütun ayağa kaldırılacak. Orijinal basamaklar kaybolmuş. Mevcut hali de tüf taşından olduğundan statik açıdan uygun değildi. 26 metre yükseklik olacak. Tonlarca ağırlık binecek. Sağlam yapılmak zorundaydı. Önyüzün yüzde 80 malzemesi orijinal. Dünyanın 3. Büyük tapınağı burası. Frizlerde Troia savaşı anlatılıyor. Başka örneği yok. Restorasyonun en büyük sıkıntısı arkeoloji ve mimarlık dünyasında yeterince tartışılmadan uygulamaya geçilmesi. ’’

Vilayet Camii 'pırıl pırıl' oldu!


Venedik Tüzüğü, tarihî yapıların korunması ve restorasyonu hakkında uluslararası çerçeve belirleyen bir antlaşmadır. Apollon tapınağındaki restorasyon, tüzüğün 6, 9, 12. Maddeleri ile 15. maddeye açıkça aykırıdır. Restorasyon ekibine göre ise değil. Onlar tüzüğün 15. Maddesindeki anastilosis yani birbirinden ayrılmış parçaları bir araya getirdiklerini savunuyorlar.


İşte Venedik Tüzüğü’nün o maddeleri:

MADDE 6- Anıtın korunması, ölçeği dışına taşmamak şartıyla çevresinin de bakımını içine almalıdır. Eğer geleneksel ortam varsa, olduğu gibi bırakılmalıdır. Kütle ve renk ilişkilerini değiştirecek hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye, ya da değiştirmeye izin verilmemelidir.
MADDE 9- Onarım uzmanlık gerektiren bir iştir. Amacı, anıtın estetik ve tarihi değerini korumak ve ortaya çıkarmaktır. Onarım kendine temel olarak aldığı orijinal malzeme ile güvenilir belgelere saygıyla bağlıdır. Faraziyenin başladığı yerde onarım durmalıdır; yapılması gerekli herhangi bir eklemenin mimari kompozisyondan farkı anlaşılabilmeli ve gününün damgasını taşımalıdır. Herhangi bir onarım işine başlamadan önce ve bittikten sonra, anıtın arkeolojik ve tarihi bir incelemesi yapılmalıdır.
MADDE 12- Eksik kısımlar tamamlanırken, bütünle uyumlu bir şekilde bağdaştırılmalıdır; fakat bu onarımın, aynı zamanda artistik ve tarihi tanıklığı yanlış bir şekilde yansıtmaması için, orijinalden ayırdedilebilecek bir şekilde yapılması gereklidir.
MADDE 15- … Bütün yeniden inşa işlemlerinden peşinen (a priori) vazgeçilmelidir. Yalnız anastilosis’e, yani mevcut fakat birbirinden ayrılmış parçaların bir araya getirilmesine izin verilebilir. Birleştirmekte kullanılan madde her zaman ayırdedilebilecek bir nitelikte olmalı ve bu, anıtın korunmasını sağlamak ve eski haline getirmek için mümkün olduğu kadar az kullanılmalıdır.


  http://www.radikal.com.tr/120121412012147

  YORUMLAR
  (7 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Görgüsüzlük - doganko

  Her alanda görgüsüzlüğe rastlamak artık alışılır hale geldi. Ne yapalım Allah kurtarsın. Başka ne denebilir ki?

  1071,1453,2014 - jumpercoco

  1071'de Anadolu'yu yağmalayanlar,1453'de Konstant'ın şehrini yağmalayıp İstanbul yapanlar şimdi şavaş tanrısının tapınağını yağmalıyorlar.Zihniyet hep aynı yağma,talan. Savaş tanrısının laneti çok kötü olabilir.

  BILIMSEL!? - user461723

  Yapilan katlimdir! Bu basamaklara "bilimseldir" diyenlerin ehliyetleri/diplomalari elinden alinmali!

  ??? - user667728

  yeni tapınak yapıyorsanız gidin başka yere yapın, rezil etmeyin, yok etmeyin kalıntıları...ya da adam gibi aslına uygun, aynı malzeme ile yapın... basamaklar taştan ise taştan inşa edin, kalıplı beton ile eski basamakların üstünü kapatarak yapıyı bu gün yapılan her hangi bir yapıya dönüştüremezsiniz... mahalledeki eski binanın yerine yenisini yapan yapsatçılara benziyorsunuz...

  yeni - mehmetkursun1977

  yeni yapılacaksa başka bir yere yapsalar. kalıntılar geleceğe miras kalsa süper olacak. rant çok fazla sanırım ki parlatıcı bile sürüyorlar.

  Talancı Zihniyet İş Başında - user667311

  İtalya'da bu iş için özel yıllardan beri faaliyet veren kurumlar tarafından yapılan ve bir tablonun bile onarım çalışması 50-60 yıl sürerken böyle bir mirasın "restorasyonu" reprodüksiyon işleminden öteye gitmez!

  Nasıl, nasıl? - Gılgameş

  2000 yıl nire, 1071 nire. Kimin torunları yapıyormuş bu işleri. Yaptıkları işten belli. Bu yaptıklarını eskiden yaparlarmış. Tapınak yeri kutsal olduğu için eskiyenin yerine yenisini, hemen üstüne inşa ederlermiş. Yani bu adamların yaptığı restorasyon falan değil. Adamlar yeni tapınak yapıyorlar. Apollon aşkına! Zeus uyan neredesin?