Araştırma para ister

Hedef yılı: 2010
AB ile 'bilim-araştırma' ve 'eğitim-kültür'de süren taramada Türk heyeti, 2010 hedefine göre rapor hazırladı. Türkiye, binde 6'lık araştırma-geliştirme ödeneğini, gayrisafi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkaracak.
'Sınıflar azalmalı'
Öğretim üyesi ihtiyacı 2010'da 20 bin olacak. Üniversiteler, ödenekleri TÜBİTAK'ın değil, DPT'nin dağıtmasını öneriyor. İlk ve ortaöğretimde sınıflar 25-30 kişiye inmeli.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - AB'ye tam üyelik çerçevesinde 20 Ekim'den beri 'bilim-araştırma' ve 'eğitim-kültür' başlıklarında Brüksel ile yapılan tarama müzakerelerinin ilk sonuçları çıkmaya başladı. Brüksel AB standartlarını ve 2010 yılı hedeflerini anlattıktan sonra, Türk heyeti de hedefler doğrultusunda Ankara'nın eksikliklerini sıralayan raporlar hazırladı.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dışişleri, Başbakanlık, Kültür Bakanlığı, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince hazırlanan ilk raporlarda Türkiye'de araştırma-geliştirme (Ar-Ge) alanındaki eksiklikler dikkat çekti. 'Bilim-araştırma' başlığı için 14 Kasım'da, 'eğitim-kültür' başlığı için 16 Kasım'da Brüksel'de AB yetkililerine anlatılacak raporlarda, AB'nin 2010 yılı için üye ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 3'ünü Ar-Ge'ye ayırmaları isteğine dikkat çekildi ve Türkiye'nin bu isteği yerine getirebilmesi için Ar-Ge stratejesinin şöyle değiştirilmesi istendi:
Kadro dopingi şart

 • Türkiye, mevcut durumda binde 6 olan bu oranı, 2010 yılında yüzde 2 seviyesine çıkaracağını ilan etti. Ancak Ar-Ge'ye daha fazla ödenek ayrılsa bile araştırmacı kadrosu olmadan bu ödenekleri etkin kullanmak olanaksız.
 • Türkiye'de mevcut öğretim üyesi sayısı 28 bin 500. Öğretim üyesi açığı ise mevcut durumda 10 bin. 2010'a kadar yeni üniversitelerin de açılacağı dikkate alınarak, öğretim üyesindeki açığın 20 bine çıkacağı hesaplanmalı.
 • Ar-Ge için bütçeden ayrılan ödeneği dağıtmakla yükümlü TÜBİTAK, yeterli uzman ve uygun sistemi olmadığı için ödeneği dağıtamıyor. TÜBİTAK, 2005 bütçesinden ayrılan 450 trilyon liranın sadece 150 trilyonunu dağıtabildi.
 • Üniversiteler, bu ödeneği DPT'nin daha etkin ve hızlı dağıtacağına inanıyor. DPT'nin uzman kadrosu daha aktif.
 • Mesleki eğitimin sistemdeki payının artırılması için AB ile işbirliği projeleri artırılmalı. İlk ve ortaöğretimde en büyük sorun kalabalık sınıflar. Sınıflar 25-30 kişiye inmeli.
 • Bilim, araştırma, eğitim ve kültür başlıklarında tarama sonu raporu 19 Aralık'ta üye ülkelere gönderilecek. Bilim ve teknoloji alanında AB ile ortak hareket etmeye, 2002-2006 dönemini kapsayan 6. Çerçeve Programı'na katılarak başlayan Türkiye, 2007-2013 dönemini kapsayacak 7. Çerçeve Programı'nda da yer almak için görüşmeyi sürdürüyor.


  • http://www.radikal.com.tr/7624067624060

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.