Araştırmalar para bekliyor

Ekonomik krizle birlikte elektrik, su, doğalgaz borçları ile uğraşmak zorunda kalan üniversiteler...

ANKARA - Ekonomik krizle birlikte elektrik, su, doğalgaz borçları ile uğraşmak zorunda kalan üniversiteler, hükümete "Araştırma projelerinden de vazgeçmeyeceğiz" mesajı verdi. DPT, 2002 yılı Yatırım Programı'nda
'Bilim ve Teknoloji' başlığı altında yer alacak araştırma yatırımları için üniversitelerden 2002 yılına ilişkin
'ileri teknoloji projesi' önerilerini
aldı. Bu doğrultuda üniversiteler, DPT'ye bu yıl toplam 503 'ileri araştırma projesi' teklif etti. Üniversiteler ile araştırma enstitüleri, önerdikleri 'ileri araştırma projeleri'nin karşılığında DPT'den toplam 288 trilyon lira kaynak istedi. Maliye Bakanlığı ile DPT'nin üniversitelerin bu isteğine olumlu baktığı belirtildi.