Arkadaşlarına 'rektörle görüşelim' diyen öğretim üyesine ceza!

Arkadaşlarına 'rektörle görüşelim' diyen öğretim üyesine ceza!
Arkadaşlarına 'rektörle görüşelim' diyen öğretim üyesine ceza!
Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, acil tıp öğretim üyesi ve uzmanları dışındaki  öğretim üyelerinin de acil nöbeti tutmasını içeren yönergeye itiraz eden öğretim üyesi arkadaşlarını Rektör Prof.Dr. Mahmut Özer ile görüşmeye davet eden Yrd.Doç.Dr. Özge Saraçlı'ya 'aylıktan kesme cezası' verildi.

RADİKAL - BEÜ Senatosu, Acil Tıp Anabilim Dalı'nda yeterli sayıda acil tıp öğretim üyesi ve acil tıp uzmanı bulunmaması nedeniyle, diğer branşlardaki proföser, doçent ve yardımcı doçentlerin de acil serviste nöbet tutmaları kararını aldı. Senatonun 27 Nisan 2015 tarihli kararıyla kendi bölümleri dışında acil nöbeti tutmaya zorlanan öğretim üyeleri, buna itiraz etti. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Özge Saraçlı, öğretim üyesi arkadaşlarına e-posta göndererek, konuyu Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ile görüşmeye davet etti.

E-POSTA İLE REKTÖRLÜKTE BULUŞMA DAVETİ

Yrd. Doç. Dr. Saraçlı'nın 4 Mayıs'ta, "Çarşamba öğlen 12.00'de acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak üzere (cübbelerimizle birlikte) rektörlük önünde buluşmaya tüm öğretim üyelerimiz davetlidir. Hepinizi bekliyoruz" yazılı e-postasını alan 80 kadar öğretim üyesi, rektörlük binası önünde buluştu. Öğretim üyeleri, Rektör Prof.Dr. Özer'in binadan ayrılması üzerine ilgili rektör yardımcılarıyla konuyu görüştü. Yaptıkları görüşmelerden sonuç alamayan öğretim üyeleri, uygulamanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

ÖĞRETİM ÜYESİNE AYLIKTAN KESME CEZASI

Acil Nöbeti Yönergesi'ne karşı başlatılan yargı süreci devam ederken Tıp Fakültesi Dekanlığı, öğretim üyelerini Rektör Prof. Dr. Özer ile görüşmeye davet eden Yrd. Doç. Dr. Saraçlı'ya 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verdi. Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu imzasıyla Yrd. Doç. Dr. Saraçlı'ya gönderilen 'disiplin cezası' konulu yazıda, şöyle denildi:

"Öğretim üyelerine göndermiş olduğunuz e-posta nedeniyle disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesini içeren, 'Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak ve kullandırmak', 'Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, işi yavaşlatma gibi eylemlere teşebbüs etmek veya kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak', 'Üniversite yöneticilerinden izin almadan yerinde toplantı yapmak, nutuk söylemek veya konferans, konser, temsil, tören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek' fillerini işlediğiniz tespit edilerek tarafınıza 'aylıktan kesme' cezası verilmesi ve bu cezanın 1/8 oranında uygulanmasına karar verilmiştir."

DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ ETTİ

Yrd. Doç. Dr. Saraçlı, Tıp Fakültesi Dekanlığı Disiplin Kurulu'na dilekçe ile başvurarak cezaya itiraz etti. Söz konusu iletinin öğretim üyelerine gönderilmesi fikrinin kendisinin de içinde olduğu çok sayıda öğretim üyesinin ortak fikri olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Saraçlı, "Üniversite öğretim üyeleri olarak üniversitedeki sorunları paylaşmamız, ortak bir tutum almamız, birbirimiz ile iletişim kurup sorunlarımızın çözümü için organizasyon yapmamız, sorunlarımızı akademi yöneticileri ile müzakere etmek istememiz son derece olağan ve hukuka uygun bir davranıştır" dedi.

" CEZA HUKUKA AYKIRIDIR"

İdarenin mekan kullanımını suç olarak nitelendirmesinin hukuken olanaklı olmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Saraçlı, şöyle dedi:

"Bu anlamıyla soruşturmaya konu edildiği bildirilen e-posta öğretim üyesi olarak sahip olduğum hak ve yetkinin kullanımından ibarettir. Aynı zamanda söz konusu e-postanın gönderilmesi şeklindeki eylemim ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile doğrudan bağlantılıdır. Sonuç olarak rektör ziyaretini öğretim üyelerine haber veren bir ileti göndermek hiçbir biçimde hukuk düzenimizde suç değildir. Hiçbir biçimde suç oluşturmayan davranışım nedeniyle hakkımda disiplin cezası verilmiş olması açıkça hukuka aykırıdır."

Yrd. Doç. Dr. Saraçlı, cezanın disiplin kurulunda da onanması halinde yargıya başvuracağını kaydetti. (Ersin ERCAN/ZONGULDAK/DHA)