Artık korsanın yasası var

'Korsan yasası' TBMM'de kabul edildi. Yasa ile korsanla mücadele görevi beledeyelere verilirken yol, meydan, pazar, kaldırım, köprü gibi yerlerde CD, DVD ve VCD satışı yasak.

ANKARA - 'Korsan yasası' TBMM'de kabul edildi. Yasa ile korsanla mücadele görevi beledeyelere verilirken yol, meydan, pazar, kaldırım, köprü gibi yerlerde CD, DVD ve VCD satışı yasak.
Fikir ve sanat eserlerini korsan olarak kopyalayıp yayanlara 3-6 yıl arası hapis ve 20-200 milyar lira para cezası verilecek. Cezaya rağmen yine korsan satış yapanların cezaları ertelenmeyecek, paraya çevrilemeyecek veya tedbire dönüştürülmeyecek. Yasada TRT'nin daha az telif ücreti ödemesi için TRT'nin 'her türlü eseri üç ayda bir meslek birliklerince belirlenen yayın tarifesinin dörtte birini yatırmak suretiyle kullanabilmesine' olanak sağlayan bir madde de eklendi.
Sinema biletleri
Sinema biletlerinden alınan yüzde 10'luk verginin belediyeler yerine Kültür Bakanlığı tarafından alınmasını öngören yasayla getirilen düzenlemeler şöyle:

  • Eser sahibinin yazılı izni olmadan bir eseri çoğaltan; başkasının eserini kendisinin gibi sunan veya aldatıcı kaynak gösterenlere 2-4 yıl hapis, 50-250 milyara kadar ağır para cezası verilecek.
  • Sözleşmeye aykırı olarak eseri çoğaltan veya dağıtanlar 3 ay-2 yıl hapis veya 10-50 milyar lira para cezasına çarptırılacak. Bu işleri sözleşme olmaksızın yapanlara ise 2-4 yıl hapis, 50-150 milyar para cezası uygulanacak.
  • Sahte evrak ile bandrol alıp kullananlara 2-4 yıl hapis, 20-200 milyar lira cezası verilecek.
    İşportaya 3 milyar
    Fikir ve sanat eserlerini işportada satanlara 3 milyar lira, kaset, CD, VCD ve DVD ile süreli olmayan yayınları sokakta bandrol almadan satanlara 3 ay-2 yıl hapis, 5-50 milyar lira para cezası verilecek. Bunları bandrol almadan çoğaltıp, yayanlar ise 2-4 yıl hapis ve 50-150 milyar lira para cezasına çarptırılacak.