@idrisemen

Artvin'de 325 bin ağaç için miting

Artvin'de 325 bin ağaç için miting
Artvin'de 325 bin ağaç için miting
İki madenle ilgili mahkeme kararının ardından Artvin'de 325 bin ağacın kesileceğini söyleyen Artvinliler bugün miting düzenliyor.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

Artvinliler, Kafkasör Dağı’nda Cerattepe ve Genya bölgelerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yapılmadan maden ruhsatı verilmesini mahkemeye taşımış, Rize İdare Mahkemesi üst üste iki kez ruhsatların yürütmesini durdurmuştu. Ancak mahkeme ruhsatların iptal edilmesi isteğini reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Mahkeme kararını ‘yeni maden kanunu’nun 7. maddesine dayandırdı.
Mahkemenin iki üyesi yeni maden kanununun 7. maddesine göre, maden arama ruhsatı için ÇED raporunun gerekli olmadığını belirtirken üçüncü üye Altar Gökçimen ise karara şerh koydu. Böylece maden ruhsatlarının iptali için Artvinlilerin açtığı dava, oyçokluğuyla reddedildi. Rize İdare Mahkemesi aldığı bu kararla ayrıca daha önce Trabzon Bölge İdare Mahkemesi tarafından maden için alınan ‘yürütmeyi durdurma’ kararını da kaldırmış oldu.
Cerattepe ve Genya’da 2 madende ÇED oluru almadan maden varlığının aranacak olması, buzdağının sadece görünen kısmı. Çünkü Genya ve Cerattepe’nin değişik bölgelerinde maden arama faaliyeti yapmak isteyen firmalara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tam 325 tane maden arama ruhsatı verilmiş durumda.

‘Yapılan anayasaya aykırı’

Rize İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın anayasaya aykırı olduğunu belirten Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin Kalın, temyiz için Danıştay’a başvuracaklarını açıkladı. Avukat Bedrettin Kalın, kararlı olduklarını vurguladı: “Mahkeme maden arama ruhsatı için ÇED raporunun gerekli olmadığını savunuyor. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Cerattepe ve Genya bölgesinde maden aramak için farklı firmalara 325 tane maden arama ruhsatı vermiş durumda. Bir ruhsata sahip firma maden arama sırasında en az bin tane ağaç kesiyor. 325 ruhsat demek maden arama sırasında 325 bin ağacın kesilmesi demektir. Dolayısıyla mahkemenin verdiği bu karar daha maden çıkarılmadan bölgede 325 bin ağaçın kesilmesine neden olacak. Cerattepe ile Genya’nın maden alanı olmaması için asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Danıştay’a başvuruda bulunmak için mahkemenin gerekçeli kararının elimize ulaşmasını bekliyorduk. Gerekli hazırlıklarımızı yaptıktan sonra Danıştay’a başvuruda bulunacağız. Bu yoldaki mücadelemizden vazgeçmemiz düşünülemez.”
Rize İdare Mahkemesi’nin son kararına muhalefet şerhi koyan üye Gökçimen bunu anayasanın 56. maddesine (Çevreyi geliştirmek ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir) dayandırdı. Gökçimen ÇED dışında tutulan madenciliğin biyolojik çeşitlilik ve doğa üzerinde etkisi olabileceğini vurguladı.

İstanbul , Ankara ve İzmir’den de geliyorlar

Genya ve Cerattepe’de madenciliğin önünü açan mahkeme kararına Artvin halkı tepkili. Artvin’in doğal güzelliğinin madencilikle ile yok olacağını savunanlar ‘Artvin’de madene hayır’ adı altında bugün bir çevre mitingi düzenliyor. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği miting için İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye ’nin değişik illerinden yolcu otobüsleri de kaldırıldı.