Asbestli gemi ticaretine darbe

'Zehirli gemi' sökümü ticareti, ciddi bir uluslararası darbe aldı. Artık, yapı malzemeleri asbest ve PCB gibi zehirli ve kanserojen maddeler içeren gemiler de zehirli atık kabul edildi.

İZMİR - 'Zehirli gemi' sökümü ticareti, ciddi bir uluslararası darbe aldı. Artık, yapı malzemeleri asbest ve PCB gibi zehirli ve kanserojen maddeler içeren gemiler de zehirli atık kabul edildi.
Greenpeace yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 29 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Basel Anlaşması Taraf Ülkeler Toplantısı'nda hurda gemiler toksik atık olarak kabul edildi. Anlaşmaya taraf olan 163 ülke, bu çerçevede bundan sonra hurda gemilerin ihracatını kontrol etmek zorunda. Bu karar, özellikle asbest taşıyan gemilerin
İzmir'in Aliağa ilçesinde bazı firmalarca gizlice sökülmesi nedeniyle, Türkiye için de büyük önem taşıyor.
Söz konusu anlaşma, PCB-asbest ve bir dizi zehirli boya maddesinin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ihracatını 1995'te yasaklamıştı. Ancak bu yasak, yapı malzemeleri bu maddeleri içeren hurda gemilerin Türkiye, Hindistan, Bangladeş ve Çin'e söküm için gönderilmesi yoluyla deliniyordu.
Türkiye istedi, ABD karşı
Anlaşmaya taraf olan ülkeler, gemiyi alan ülke hükümetlerinin rızası olmadan bu tür gemileri gönderemeyecek. Ayrıca zehirli atıkların sınırları aşması da asgariye indirilecek. Bu hüküm, gemi sökümü alanlarına gönderilen gemilerin, gönderilmeden önce atıklardan arındırılması anlamına geliyor.
Karar, toplantıda 'gemi sökümü mağduru' üç ülkenin, Türkiye, Hindistan ve Bangladeş'in temsilcilerinmin önerisiyle alındı. Denizaşırı ticarette ileri konumda olan ABD ve Japonya gibi ülkeler ise karara yoğun şekilde muhalefet etti, ancak başarılı olmadı.