Aşıklı Höyük ilkel tarıma geri döndü

Aşıklı Höyük ilkel tarıma geri döndü
Aşıklı Höyük ilkel tarıma geri döndü
Türk ve Fransız arkeologlar Aşıklı Höyük'te 10 bin 500 yıl önce kullanılan ilkel tarım aletlerin birebir kopyalarını kullanarak buğday hasat ettiDr. Laurence Astruc, “Obsidyen kullanarak yaptığımız aletlerle, saz ve otları da keseceğiz. Amacımız, bu deneysel aletleri kullanarak, kazılarda elde edilen benzer aletlerin tam olarak ne amaçla kullanıldığını belirlemek” diye konuştu.
Aksaray yakınlarındaki Aşıklı Höyük insanlığın ilk kez tarıma başladığı toprak olduğu iddia ediliyor. Burada 10 bin 500 yıl önce yaşayan insanlar balta sapına benzer ağaçlara keskin obdidyen parçaları takarak ilkel aletler üretiyordu. Obsidyen, volkanik hareketler sonucu oluşan, cam benzeri bir madde. Anadolu, tarih öncesinde önemli obsidyen yataklarına sahipti. Astruc “Kolayca işlenen ve çok keskin hale getirilebilen obsidyen, neolitik çağda alet, kap kacak ve süs eşyası yapımında en önemli ham maddeydi. Bütün Yakın Doğu’ya ilkel ticaretle dağılıyordu. Obsidyen sayesinde toplumlar arası etkileşimin nerelere kadar uzandığını tespit edebiliyoruz” dedi. (dha)