Aşırı avlanma tehdit ediyor

Anadolu yarımadası üzerinde temsil edilen zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip Türkiye'de, 9 binden fazla bitki...

ANKARA - Anadolu yarımadası üzerinde temsil edilen zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip Türkiye'de, 9 binden fazla bitki, 132 memeli, 454 kuş, 106 sürüngen, 345 balık türü ile yaklaşık 80 bin canlı türü yaşıyor.
Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü'nün bu yıl yayımlanan
'Sürdürülebilir Avcılık için Temel Eğitim Kitabı'na göre, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en fazla memeli hayvan türüne sahip. 132 memeli hayvan türü bulunan Türkiye'yi Yunanistan (120), İtalya (115), Fransa (110), Almanya (94), Norveç (50) ve İngiltere (42) takip ediyor.
Neler yapılmalı?
Çevre kirliliği, usulsüz ve aşırı avlanmanın yaban hayatını tehdit ettiğine dikkat çekilen kitapta, şu bilgi ve önerilere
yer veriliyor:
"Bilinçsiz avlanma sonucunda doğadaki hayvan popülasyonu azaldı ve birçok hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'de yaşayan tüm memeli hayvanların ekolojileri ve popülasyon yoğunlukları bilimsel yöntemlerle araştırılarak, mevcut durumu ortaya konulmalı. Daha sonra koruma ve üretme alanları oluşturularak azalan popülasyonlar takviye edilmeli, avcılık belli kurallar dahilinde belli alanlarda,
özellikle av hayvanı envanteri yapılmış sahalarda yapılmalıdır. Avcılar özellikle eğitilmelidir."
Kitapta, avcıların Türkiye'de karşılaşabilecekleri memeli hayvan türleri ve özellikleri, yaşadıkları bölgeler anlatılıyor. Bunlar arasında Anadolu'daki yabandomuzu, tavşan, kurt, tilki, ayı, kızılgeyik, alageyik, karaca, yabankeçisi, ceylan gibi türler yer alıyor.