Aşırı borçlanma TSK'dan atılma nedeni

Aşırı borçlanma TSK'dan atılma nedeni
Aşırı borçlanma TSK'dan atılma nedeni
Aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma sebebi sayılacak.

ANKARA – Aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayırma sebebi sayılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı, askeri hakimler hariç subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erlerle askeri öğrencileri kapsıyor. Tasarıyla disiplin koğuşu ve kıtada oda hapsi cezaları kaldırılıyor. Oda hapsi cezası barış zamanında sadece, karasuları dışında bulunan gemilerde işlenen disiplinsizlik hallerinde uygulanabilecek.

CEZALAR VE EYLEMLER  

Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam, aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme, yalnızca karasuları dışındaki gemilerde oda hapsi, Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezaları verilecek. Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri, Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası yüksek disiplin kurulları tarafından verilecek.

Maiyetinden hediye kabul etmek, hizmetteyken siyasi içerikli konuşmak ‘aylıktan kesme’; asta kötü muamele, dernek, vakıf ve spor kulüplerinin faal üyeliklerine izin almadan girme ‘hizmet yerini terk etmeme’ cezası kapsamında değerlendirilirken, bazı zorunluluk halleri ve ekonomide öngörülmeyen durumlar dışında aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmek, ahlaki zayıflık, hizmete engel davranışlarda bulunmak, gizli bilgileri açıklamak, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, uzun süreli firar etmek, disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek, iffetsiz bir kimseyle evlenmek veya böyle bir kimseyle yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak TSK’dan ayırma sebebi olacak.

Sözleşmeliler hariç subay, astsubay ve uzman jandarmalara belli ceza puanına gelmeleri durumunda da ayırma cezası verilecek.
İptal davası açılabilecek

Disiplin kuruluna sevk edilen personel; soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme ve disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahip olacak. Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezaları ile barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilecek.

BEDELLİ İÇİN YENİ ŞANS

TSK Disiplin Kanunu Tasarısı’yle, son bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanamayanlar için bir şans daha geliyor. Buna göre, bedelli askerlikte belirlenen bedelin yarısını ödemek suretiyle başvurusu kabul edilenlerden ikinci taksit için öngörülen altı aylık süreyi geçirenler veya ilk taksitini geri alanlar ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlara bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için yeni bir hak tanınıyor. Bu haktan yararlanmak için her halükarda fiilen askerlik hizmetine başlamamış olmak ve ilk taksiti ödemiş olanlar için kalan taksiti, diğerleri için ise maddede öngörülen miktarın tamamını bir aylık süre içerisinde defaten ödemiş olmak gerekecek. (radikal)