Asker göndermeye jet onay

Bakanlar Kurulu'nun Afganistan'a asker yollama kararını Köşk de onayladı. Gidecek 90 bordo bereli hem eğitim hem cephe görevi yapacak.

ANKARA - Türkiye'nin Afganistan'a asker göndermesi, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in verdiği onayla resmiyet kazandı. Türkiye'nin bölgeye göndereceği Özel Kuvvetler'e bağlı yaklaşık 90 asker, Afgan muhaliflere eğitim verecek, keşif ve terörle mücadeledeki tecrübelerini aktarma gibi görevlerde bulunacak.
Köşk'te 20 dakika
Asker göndermeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, kabineden jet hızıyla geçti. Başbakan Bülent Ecevit, saat 11.15'te başlayan Bakanlar Kurulu'ndan 11.30'da ayrılarak, kararı Cumhurbaşkanı'na götürdü. Ecevit'in Çankaya Köşkü'nde olduğu saatlerde Bakanlar Kurulu toplantısı sürdü.
Köşk'te 20 dakika kaldıktan sonra Bakanlar Kurulu'na dönen Başbakan Bülent Ecevit gazetecilere, "Afganistan bağlamındaki
'Sürekli Özgürlük Harekâtı'na Türkiye'den beklenen gerçekleştirebileceği katkılar, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü, karara bağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı da alındı" açıklamasını yaptı.
Yükümlülük gereği
Başbakanlık'tan yapılan hükümet açıklamasında
da, Türkiye'nin NATO Anlaşması'nın 5'inci maddesi doğrultusunda yükümlülüğünü yerine getirdiği, ABD'nin 26 Ekim'de ek bir talepte bulunduğu belirtildi. Hükümetin açıklaması şöyle:
1- Türkiye, ABD'nin 11 Eylül 2001 günü gerçekleştirilen terörist saldırılarını takiben başlatmış olduğu 'Sürekli Özgürlük Harekâtı'na terörizmle küresel ölçekte mücadele edilmesini savunan yerleşmiş tutumu ve NATO Anlaşması'nın 5. maddesi çerçevesindeki yükümlülüklerini dikkate alarak tam destek verdi. Bu kapsamda, Türkiye, ilk aşamada hava sahasını ve
iki askeri havaalanını ABD'nin insani yardım ve askeri amaçlı uçuşlarına açtı, istihbarat ve lojistik destek sağladı. Bunu takiben bazı NATO müttefiklerimiz ve NATO üyesi olmayan ülkelerle birlikte Tampa'daki ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na general başkanlığında bir ekip gönderdi.
Talep geçen hafta geldi
2- Bu defa ABD, keşif, teröristlere karşı mücadele, Kuzey İttifakı güçlerini yönlendirme, insani yardım harekâtına askeri destek, masum halkın korunması ve gerektiğinde sivil halkın tahliyesine yardım sağlamak amacıyla 'Sürekli Özgürlük Harekâtı'nı destekleyen ülkelerin bazılarından kuvvet talebinde bulundu. Bu talebe bazı ülkeler özel kuvvet unsurlarını tahsis edeceklerini bildirerek müspet cevap verdi. Türkiye'den de yapılan söz konusu talep 26 Ekim 2001'de tarafımıza ulaştı.
3- ABD'nin bazı müttefikleriyle birlikte Türkiye'den yaptığı bu talebi koalisyon ortaklarımızla, askeri ve sivil makamlarımızla etraflıca inceledik. Konuyu hükümette görüştük ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik.
4- TBMM'nin 10 Ekim 2001 tarih ve 722 sayılı kararında belirtildiği üzere, ABD'nin terörizme karşı başlattığı 'Sürekli Özgürlük Harekâtı'nın başarıya ulaşması, tüm insanlığın yararınadır. Bu harekâtı İslam'a karşı bir eylem gibi göstermeye kalkışanlar barış dini olan İslam' ın yüce değerleriyle çelişmektedir.
5- Yapılan bu değerlendirmeler neticesinde TBMM'nin verdiği yetkiye istinaden NATO yükümlülüklerimizin ışığında ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1368 ve 1373 sayılı kararları doğrultusunda, ayrıca terörizmle mücadele siyasetimizin sürdürülmesinin bir gereği olarak söz konusu talebin karşılanması ve yaklaşık 90 kişilik bir Özel Harekât grubunun görevlendirilmesi hükümetimizce kararlaştırıldı.
İnsani ihtiyaç ve istikrar
6- Söz konusu karar alınırken, yukarıdaki hususların yanı sıra, Kuzey İttifakı' nın eğitim ve hazırlıklarının geliştirilmesine, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasına, Afganistan'da Taliban'dan sonra tüm etnik grupların katılacağı geniş tabanlı bir yönetimin oluşturulmasına katkıda bulunarak bu ülkeyi istikrara kavuşturmak ve Afgan kardeşlerimizin esenliğine hizmet etmek amaçlandı.
***
Yetki hükümetin cebinde
Meclis'in, hükümete yurtdışına silahlı kuvvetler gönderilmesi ve yurtiçinde yabancı askerlerin bulundurulmasına yönelik verdiği izin kararı:
Anayasa'nın 92'nci ve 117'nci Maddeleri Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar:
'Dostumuz ve müttefikimiz ABD'ye 11 Eylül günü yöneltilen terörist saldırı, dünyanın en güçlü devletinin bile terörizm tehdidi altında bulunduğunu göstermiştir. Yıllardır terörizm acısını duyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehdidi azımsayan, hatta görmezden gelen ülkeleri terörizmin tehlikeleri konusunda öteden beri uyarmakta idi.
'ABD'nin yanında olmamız doğal'
ABD'nin uğradığı ağır saldırı karşısında, şimdi birçok ülke, terörizm afeti karşısında uluslararası dayanışmanın gerekliliğini kavramaya başladı. Bu bağlamda NATO Anlaşması'nın 5'inci maddesine işlerlik kazandırıldı. BM Güvenlik Konseyi'nce alınan 1368 ve 1373 sayılı kararlar da, dünyada terörizme karşı yaygın bir bilinçlenme sürecinin başladığını gösteriyor. Terörizm karşısında Türkiye'yi her zaman desteklemiş olan ABD'nin çağdışı terörist Taliban yönetimine karşı açtığı savaşta, Türkiye'yi yanında bulması doğal. Ancak bu harekâtı
İslam'a karşı bir eylem gibi göstermeye kalkışanlar, barış dini olan İslam'ın yüce değerleriyle çelişmekte.
'Türkiye her katkıyı yapmalı'
Türkiye, mücadelenin kısa sürede başarıya ulaşması için, kendi olanaklarının elverdiği ölçüde ve biçimde, her katkıyı yapmalı. Bu nedenle, hükümet, Anayasa'nın 92 ve 117. maddeleri uyarınca gereği, kapsamı, sınırı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenmek üzere terörizme karşı başlatılan 'Sürekli Özgürlük Harekâtı' ve devamının icrası kapsamında TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının Türkiye'de bulunması ve hükümetçe verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için hükümete izin verilmesi, Genel Kurul'un 10/10/2001 tarihli 5'inci birleşiminde kararlaştırılmıştır.'
***
NATO'nun 5'inci maddesi bağlıyor
'Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmıştılar. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecek. NATO Güvenlik Konseyi, uluslararası
barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecek.'
***
BM'nin 1373 sayılı kararı

 • Terörizmin mali kaynaklarının kurutulması.
 • Terörist eylemlerin hazırlık aşaması da dahil olmak üzere her düzeyde önlenmesi.
 • Üye ülkelerin terörizmle mücadele için aralarında yoğun bir işbirliği gerçekleştirmesi.
 • Terörist eylemlere girişenlerin ağır suçlu olarak yargılanması.
 • Teröristlere mülteci statüsü tanınmaması.
 • Terörizmle organize suçlar arasında
  bağlantı kurulması.
 • BM üyesi ülkelerin, terörizmle mücadele
  için uluslararası işbirliğini öngören
  tüm sözleşmelere süratle katılması.
  Karara göre bütün BM üyesi devletler, yukarıdaki isteklerle ilgili uygulamalarına ilişkin Güvenlik Konseyi'ne bağlı
  kurulacak bir komiteye 90 gün içinde rapor verecek. Süre 2001 sonunda dolacak.
  ***
  BM'nin 1368 sayılı kararı
 • Uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden uluslararası terörizmin bir örneği olan
  11 Eylül saldırıları kınandı.
 • ABD'ye ve kurbanlara başsağlığı dilendi.
 • Üye devletler terörist eylemleri tasarlayan, uygulayan teröristlere yardım eden, destek veren, topraklarında barındıranları adalete teslim etmeye çağrıldı.
 • Uluslararası toplum, terörizmle mücadele ile ilgili uluslararası sözleşmeleri hayata geçirme konusundaki çabalarını artırmaya davet edildi.
 • 11 Eylül'deki terörist saldırıya cevap vermek için bütün gerekli adımların atılmasına hazır olunduğu açıklandı.