Askerden mesajlar

İrtica Devletin niteliklerini değiştiremeyen irticai hareket, toplum ve devletle barışık bir görüntüye yöneldi. Demokrasinin tüm meşru vasıtaları ve yazılı-görsel medya ile toplum yönlendiriliyor. Kadrolaşma gayretleri arttı.
Bölücülük PKK, Kuzey Irak'ta üçüncü güç, örgüte karşı hareket olmaması düşündürücü. Örgüt, üniter yapıyı bozmak için kamuoyu yaratarak Anayasa'nın 3. maddesini tartışma çabasında. Bunu tartışmak, ülkeyi çatışmalara sürükler. İsteklerini de AB vasıtasıyla kültürel haklar olarak dikte ettirme uğraşında.
Avrupa 17 Aralık sonrası bazı AB ülkelerinde Türkiye aleyhtarlığı gelişti. Türkiye AB'ye geniş topraklar, genç nüfus ve güç katar. Bunun değerini Avrupa henüz algılayamıyor.
ABD Türkiye-ABD arasında kriz yok. İki ülke, ortak değerleri gözeterek ilişkiyi geliştirmeli.
'Model ülke' Kimi çevreler Türkiye'yi ılımlı İslam modeli bir ülke olarak tanımak istedi. Türkiye İslam devleti veya ülkesi değil; Cumhuriyet'in temeli olarak laiklik ilkesi kilittir.
Atina Harp Okulu öğrencilerimizin ziyareti sırasında olanlar için Atina'dan özür bekliyoruz. Yunanistan'ın savunma harcaması artıyor. Ege'de hava sahasını daraltmalarındaki haksızlığı uluslararası toplum er geç anlar.
Kıbrıs Rum tarafına göre, adayı ele geçirme politikalarının başarısı, çözümsüzlüğe bağlı.
Ermenistan Erivan'ın tutumu kaygı verici. Türkiye, Ermenistan ilişkilerini normalleştirmek arzusunda. Soykırım iddialarının siyasi ve hukuki boyutu Lozan ile kapanmıştır.
Yolsuzluk Yaygın rüşvet ve yolsuzluk, devlete yönelik güven bunalımına yol açıyor.
Türkçe Güzel Türkçemizdeki aşırı bozulma, TV'lerde değerlerimizden uzak içerik, yabancı yer isimlerindeki artış, endişe verici.
Haber: SERKAN DEMİRTAŞ / Arşivi

İSTANBUL - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, dün Harp Akademileri Komutanlığı'nda ilk kez yıllık değerlendirme toplantısı yaptı. 90 dakikalık konuşmasında irtica uyarısında bulunan ve "Hiç kimse TSK'dan bu konuda tarafsız kalmasını beklemesin" diyen Özkök şu mesajları verdi:
İrtica yeni yol peşinde: Ülkemizin iç güvenliğine yönelik tehditlerden biri irticai faaliyetlerdir. Kubilay'ın şehit edilmesinden sonra, günümüze kadar faaliyetlerine aralıksız devam eden irticai unsurlar, son yıllarda, terörle ya da doğrudan devletin temel niteliklerini değiştirmenin mümkün olmadığı gerçeğini görmüşler, toplum ve devletle barışık bir görüntü içerisine girmişlerdir. Ancak bunun anlamı, irticai faaliyetlerin artık sona erdiği değildir. Bunun anlamı yeni bir yol ve yaklaşımdır. Nitekim, laiklik, milliyetçilik, din-devlet ilişkisi, din-toplum ilişkisi, din-birey ilişkisi, birey-devlet ilişkisi gibi kavramlar üzerinde yeni tanımlar ve yorumlar getirmek suretiyle, laiklik kavramının
içerisini boşaltma gayretine girişmişlerdir.
Saldırıdan sonra yeni taktik: Bu gelişmeler çerçevesinde irticai unsurların; irticai terör örgütleri, radikal dini gruplar, dini motifli siyasal gruplar, dini gruplar, tarikatlar ve cemaatler adı altında legal ve illegal oluşumlar halinde geniş bir yelpazede yapılanarak ve Cumhuriyet rejiminin ve demokrasinin hoşgörülerini ustalıkla kullanarak bir aldatma içerisinde oldukları görülmektedir.
'ABD Irak'ta etkisiz'
Eylem yerine kadrolaşma: Bugün gelinen noktada, irticai terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı mücadele sonucu silahlı eylemlerin büyük ölçüde azaldığı gözlenmektedir. Ancak irticai hareket, dini bireysellikten çıkararak onu toplumun talepleri olarak siyasete yansıtma gayretlerini yoğunlaştırmıştır. Bu gayretlerde; demokrasinin tüm meşru vasıtaları, bu kapsamda; okul, yurt, şirket, dernek, vakıf, yazılı ve görsel medya, toplumu örgütleme ve yönlendirmede etkili olarak kullanılmaktadır. Bu dönemde irticai örgütler kamu kurumlarında kadrolaşma gayretlerini artırmış, bu yönde önemli mesafeler kaydetmişlerdir. Basın-yayın organları vasıtasıyla propaganda faaliyetlerini de hızlandırmışlardır.
PKK üçüncü güç: Terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde tasfiyesi konusunda ABD'nin gerekli hassasiyeti göstermemesi, örgütün siyasi yapılanmasını Irak'ın kuzeyinde de etkinleştirmesine ve bölgede üçüncü bir güç olarak varlığını pekiştirmesine yol açmıştır. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki belirli gruplar, terör örgütüne destek vermektedir. Bu arada, Irak'ın kuzeyini terk edip ülkemize sızan PKK teröristlerinin sayısı son bir yıl içerisinde artmıştır. Şu ana kadar (ABD tarafından) örgüte karşı aktif bir eyleme geçilmemiş olması düşündürücüdür.
3. madde tartışılamaz: Uzun yıllar mücadele ettiğimiz terör örgütünün ulaşmak istediği sonuç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını değiştirmek, yani ülkeyi parçalamaktır. Silahlı mücadeleyle bunu başaramadılar. Günümüzde, bu konuyu siyasallaştırarak, dolaylı bir yoldan amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Özellikle en büyük gayretleri, Türkiye'de ve dışarıda kendi lehlerine bir kamuoyu yaratmak ve Anayasa'nın 3'üncü maddesini tartışmaya açmaktır (3. Madde: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı 'İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır).
AB'yi kullanıyorlar: Örgüt 1998'den sonra, AB'ye giriş sürecinde ülkemizin gerçekleştirdiği demokratik açılımların yarattığı olumlu ortamı kötüye kullanarak, politikalarını AB ekseninde geliştirmiştir. Bu girişimlerin sonucu olarak, örgüt Türkiye'den isteklerini AB vasıtasıyla kültürel haklar olarak dikte ettirmeye çalışmaktadır. AB raporlarında, Kürt kökenli vatandaşlarımızla ilgili olarak yer alan hususlar ferdi kültürel haklardan, toplumsal siyasi haklara doğru tırmanmakta ve Türkiye'nin AB'ye giriş müzakerelerinde karşılaşacağı baskıların boyutlarını da gözler önüne sermektedir.
Çatışma uyarısı: Bütün bu gelişmeler açıkça Anayasa'nın 3. maddesinde yer alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını işaret etmektedir. Bu maddenin tartışmaya açılmasının, Türkiye'yi bir çatışmaya götürme olasılığı vardır. Bu sebeple bilinçli herkesin bu maddeyi bırakın tartışmayı, ülkemizin bekası ve geleceği için üniter devlet anlayışına dört elle sarılması ve bu kavramı belleklerde daha da güçlendirmesi gerekir.
Yolsuzluk otoriteyi sarsıyor: Yolsuzluk ve rüşvetin yaygınlığı, bölücü ve irticai faaliyetlerdeki tırmanış, devlet kurumlarına yönelik bir güven bunalımına, halkın hak, adalet ve aidiyet duygularının erozyona uğramasına ve neticede ümitsizlik ve memnuniyetsizliğe sebebiyet vermektedir. Yoksulluğun getirdiği sorunlar bölücü unsurlar ve radikal dini oluşumlar için de kötüye kullanılacak birer hedef konumundadır.
Güzel Türkçemiz bozuluyor: Özellikle son yıllarda güzel Türkçemizde yaşanan aşırı bozulma, televizyon programlarında kendi kültürel değerlerimizden gittikçe uzaklaşan bir içerik ve etrafımıza baktığımızda sıkça rastladığımız yabancı isimli alışveriş ve eğlence yerlerindeki artış, çok dikkat edilmesi gereken endişe verici gelişmelerdir.
Gençlik için uyarı
5. kol faaliyetlerine dikkat: Tarih boyunca rakip devlet ve medeniyetler tarafından karşı tarafın güçlü yönlerini zaafa uğratmak ve onu temel değerlerinden uzaklaştırmak maksadıyla çeşitli psiko-sosyal ve kültürel etkiler yaratılmak istenmiştir. 'Beşinci kol faaliyetleri' olarak da anılan bu tür çalışmaların hedefi, bir ülkenin zinde gücünü oluşturan ve geleceğin emanetini yüklenmiş olan gençlik kesimidir. Gençlik içinde de esas hedef ise öğrencilerdir.
'AB, Türkiye'nin değerini anlamıyor'
Çözümsüzlüğü Rumlar istiyor: KKTC'ye uygulanan izolasyonun kaldırılmasına yönelik vaatlerin unutulmaya terk edildiği bu süreçte, Türkiye'den hâlâ herhangi bir şekilde jest yapmasını istemek büyük haksızlıktır. Rum tarafının amacı açıktır: Ciddi bir taahhüde girmeden çözümü sürüncemede bırakmayı, ve bu arada adil ve kalıcı barışa ilişkin parametreleri ortadan kaldırarak, Türkiye'den AB müzakereleri vesilesiyle tek taraflı tavizler koparmayı, Kıbrıslı Türkleri kendine yamamayı, KKTC'yi etkisizleştirerek adayı tek başına ele geçirmeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tüm Ada'nın temsilcisi olarak tanıması söz konusu değildir.
Hem hükümete hem ABD'ye mesaj: Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kriz yaşandığı şeklindeki değerlendirme ve söylemler gerçekçi değildir. Türkiye ve ABD'den beklenen, her iki ülkenin de ortak değerleri ve çıkarlarını gözeterek bu ilişkinin geliştirilmesidir.
AB üyeliği lütuf değil: 17 Aralık'tan sonra bazı Avrupa ülkelerinde Türkiye'nin AB üyeliği aleyhtarı bir hava oluştu. Türkiye, AB'ye büyük topraklar, genç nüfus ve büyük politik güç sağlayacaktır. Türkiye, denizlere dayanarak kendini sınırlamış AB'ye Kafkaslar, Ortadoğu ve İç Asya'ya açılım sağlayacaktır. AB açısından bunun gelecekteki değerini Avrupalılar henüz tam olarak algılayamamaktadırlar. Bu üyeliğin AB'nin bize bir lütfu olarak değerlendirilmesi çok yanlıştır. Anlaşma olmaz, şayet AB'ye girilemezse, tabii ki dünyanın sonu gelmeyecektir. Burada 'evet' veya 'hayır' demenin sadece AB'nin hakkı, hukuku olmadığını, Türkiye'nin de sonuçta 'evet' ya da 'hayır' diyeceğinin bilinmesini istiyorum.
İslam ülkesi değiliz
Ilımlı İslam olmaz: Bir kısım çevreler Türkiye'yi bu projede (Büyük Ortadoğu Projesi) ılımlı İslam modeli bir ülke olarak tanımlamak istediler. Türkiye ne bir İslam devleti ne de İslam ülkesidir. Türkiye'yi model olarak göstererek, nüfusun büyük bir bölümü Müslüman olan ülkelerin kolaylıkla demokratik bir yapıya dönüşebileceği sonucunu çıkarmak yanıltıcı olabilir. Burada unutulan veya dikkatten kaçırılan husus, laikliğin Türk demokrasisinin gelişmesinde ana itici güç oluşudur. Laiklik sürecini yaşamayan, bu deneyime sahip olamayan ülkelerin demokratik bir yapıya kolaylıkla ulaşabileceğini söylemek bir iddiadan ileriye geçemeyebilir. Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm değerlerin kilit taşıdır. Türkiye, bu nitelikleriyle ancak 'Türkiye Cumhuriyeti' olarak model gösterilebilir. Ancak başka ülkelerin kabul
edeceği bir ılımlı İslam devleti modeline dönüştürülmek istenmesi halinde bu yaklaşıma ulusça karşı çıkılacağı da asla gözden kaçırılmamalıdır.
Soykırım defteri kapandı: Ermenistan'ın tutumu kaygı vericidir. Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek arzusundadır. Asılsız soykırım iddialarının siyasi ve hukuki boyutu Lozan Antlaşması ile kapanmıştır.
Yunanistan bizden özür dilemedi
Atina savunmayı artırdı: Kara Harb Okulu öğrencilerimizin Yunanistan'a yaptığı ziyaret esnasında meydana gelen olaya ilişkin, Yunanistan'ın resmi özür dilemesini ve olayın sorumlularının bir an önce açığa çıkarılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, bu faaliyetlerin yeniden gözden geçirilmesi durumu ortaya çıkabilir. Son dönemde Yunanistan'ın savunma harcamalarındaki artış da dikkati çekmektedir. Ayrıca Yunanistan, savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı yönünden Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci durumdadır. Kişi başına düşen savunma harcaması Türkiye'de yalnızca 164 dolar iken, Yunanistan'da bu rakam 709 dolardır.
'Bu haksızlık er geç anlaşılacak'
Yunanistan'a göre Türkiye tehdit: Bu durum Yunanistan'ın milli savunma politikasını, tehdidin doğudan (Türkiye'den) geldiği varsayımına dayandırmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle de Yunanistan adaları silahlandırmakta, 6 millik karasuları üzerindeki hava sahasının
10 mil olduğu iddiasında bulunarak Ege uluslararası hava sahasını daraltmakta ve özellikle de Ege Denizi'nin bir Yunan denizi olduğunu çağrıştıracak şekilde ülkemizden uluslararası hava sahasına giren her askeri uçağımızı silah yüklü uçaklarla önlemektedir. Uluslararası toplum yapılan bu haksızlıkları er geç anlayacaktır.


    http://www.radikal.com.tr/8472668472660

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.