Askere sivil yargı için rapor hazır

ANKARA - Anayasa Mahkemesi Raportörü, askere sivil yargı yolunu açan CMK 250. maddeye ilişkin değişikliğin iptaline ilişkin davada raporunu tamamladı. Rapörtörün, Mahkeme başkanlığına sunduğu raporda, değişikliğin anayasa uygun olduğu yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü. Raporda, asker kişiler ile siviller arasında yapılan ayırımın asker kişilerin yaptığı hizmetin niteliğine ve bunun gereklerine dayandığı vurgulanarak, askerlerin konumlarındaki özellikler nedeniyle farklı kurallara tabi olabilecekleri hatırlatıldığı, ancak, askeri hizmetin bir gereği olmayan konularda yargılamanın sivil yargıda yapılmasının anayasaya aykırı olmadığının vurgulandığı iddia edildi. (Radikal)