Aspirin niyetine ameliyat olmuşuz!

Türkiye, tedavi ve ilaç harcamaları arttığı halde sağlığına kavuşamadı. Para, ilaca ve tedavi masraflarına harcandı, koruyucu sağlık hizmetleri ihmal edildi. Türk Sağlık-Sen'in raporuna göre Sağlık Bakanlığı kamuda en çok alım yapan ve en çok ihaleye çıkan ikinci kurum olduğu halde, sağlıkta yatırımlar azaldı.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Türkiye, tedavi ve ilaç harcamaları arttığı halde sağlığına kavuşamadı. Para, ilaca ve tedavi masraflarına harcandı, koruyucu sağlık hizmetleri ihmal edildi. Türk Sağlık-Sen'in raporuna göre Sağlık Bakanlığı kamuda en çok alım yapan ve en çok ihaleye çıkan ikinci kurum olduğu halde, sağlıkta yatırımlar azaldı.

  • 2006'da Türkiye'de sağlığa ayrılan ödeneğin tamamına yakını ilk yedi ayda kullanıldı. 2004'te yüzde 34.5, 2005'te yüzde 54.4 olan ödeneğe göre kullanım oranı, 2006'da yüzde 88.
  • 2003'te 5 milyar dolar olan kamu ilaç harcamaları, 2006'da 10 milyar dolara ulaştı. Özellikle SSK'nın devriyle birlikte harcamalarda ciddi artış yaşandı.
  • SSK'nın 2002'de 3.5 katrilyon lira (3.5 milyar YTL) olan toplam sağlık harcaması, 2006'da 11.6 katrilyona çıktı. 2002'de 1.8 katrilyon lira olan ilaç harcaması 2006'da 5.265 katrilyona ulaştı.
  • Kamu İhale Kurumu verilerine göre Sağlık Bakanlığı, 2006'da toplam 39 milyar YTL'lik kamu alımından 4 milyar YTL'sini yaparak başı çekti. Bakanlık, 30 bin 332 ihaleyle de en çok ihale yapan ikinci bakanlık oldu. Buna rağmen bakanlık 2006'da sadece sekiz hastane hizmete açtı.
  • Özel sektör, sağlıkta egemen olmaya başladı. Bakanlığa bağlı 769 hastane varken, özel hastanelerin sayısı 301'e ulaştı.
  • 2002'de bakanlığa bağlı hastanelerde 331 bin 143 büyük, 307 bin 93 orta, 197 bin 957 küçük olmak üzere toplam 836 bin 193 ameliyat yapıldı. 2005'te ameliyat sayısı 1 milyon 115 bin 349 büyük, 562 bin 630 orta, 610 bin 510 küçük olmak üzere toplam 2 milyon 288 bin 489'a çıktı. Ameliyat artışına, koruyucu sağlık hizmetine yeterince önem verilmemesinin yol açtığı belirtildi.
  • Türkiye son iki yılda kırım kongo kanamalı ateşi, kuş gribi ve verem gibi hastalıklar nedeniyle Endenozya, Tayland gibi ülkelerle anılmaya başlandı. Türkiye'de verem sıklığı 100 binde 26 iken, bu rakam sadece İstanbul'da 2005'te 100 binde 57'e ulaştı. Verem hastalığı İstanbul'da arttı ama Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi kapatıldı.
  • Hakkâri'de nisanın ilk haftasında 117 kişi tifoya yakalandı.
    Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bu rakamları, "İlaca ve tıbbi malzemelere para harcayacağımıza, sağlıkta yatırımlara yönelirsek bu işten hem devlet hem millet kârlı çıkar. Dünya Sağlık Örgütü 2007 sloganını 'Sağlığa yatırım yap, daha güvenli bir gelecek kur' olarak belirledi. Umarım Sağlık Bakanlığı da bu sloganı benimser" diye yorumladı.