Astronotlar için ilk hazırlık!

Türkiye'nin 1968'de imzaladığı, kazaya uğrayan astronotların kurtarılmasına ilişkin anlaşma, 36 yıl gecikmeli olarak TBMM'nin onayına sunuldu.

ANKARA - Türkiye'nin 1968'de imzaladığı, kazaya uğrayan astronotların kurtarılmasına ilişkin anlaşma, 36 yıl gecikmeli olarak TBMM'nin onayına sunuldu. Hükümetin anlaşmayı onaylama gerekçesinde, 10-15 yıl içinde bir Türk astronotunun yetiştirilebileceği belirtildi.
'Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma', onaylanmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye sunuldu. Tasarının gerekçesinde, uzayın barışçı amaçlarla kullanımı alanında Türkiye'nin son yıllarda önemli mesafe kat etmesine rağmen, ilgili uluslararası anlaşmaların bazılarına taraf olmaması nedeniyle birtakım güçlüklerle karşılaştığı ifade edildi.
Gerekçede, bu tür anlaşmaların, kuruluş çalışmaları son safhasında bulunan Türk Uzay Kurumu'nun etkinliği ve Türkiye'nin uzayla ilgili olan faaliyetlerinin uluslararası hukuki zemine oturtulması açısından önem taşıdığı belirtildi.
Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetinin her geçen gün arttığı, Türk Uzay Kurumu'nun kurulmasıyla birlikte halen dört olan Türk uydusunun 10-15 yılda artacağı ve bir Türk astronotunun yetiştirilebileceği de göz önüne alındığında, bu anlaşmanın, Türkiye'nin çıkarları ve hukuksal haklarının korunması bakımından önem arz ettiği belirtildi.
Anlaşmanın koşulları
Uzaya fırlatılan her aracın, fırlatan ülke veya ülkelerin toprak parçası olarak kabul edildiği vurgulanan gerekçede, bu anlaşma ile Türkiye'nin uzaya fırlattığı araçlarla ilgili hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinin de sağlanacağı dile getirildi. Anlaşma kaza, tehlikeli durum veya zorunlu iniş hallerinde, uzay aracının düştüğü ülke topraklarında astronotlara her türlü yardımın yapılmasını, astronotların derhal ve güvenlik önlemleri dahilinde ülkelerine dönüşünün sağlanmasını ve araçların iadesini öngörüyor.
Astronotlarla ilgili anlaşmayla birlikte, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gelecek hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde, iki ülke arasında temmuzda imzalanan sağlık alanında işbirliğine ilişkin anlaşma da TBMM'ye sunuldu.