Atabeyler Grubu davasına onama

Atabeyler Grubu davasına onama
Atabeyler Grubu davasına onama
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Atabeyler Grubu davasında, sanıklar Murat Eren, Erkut Taş, Yunis Akkaya ve Yasin Yaman hakkında "izinsiz patlayıcı madde bulundurma ve nakletme" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

RADİKAL - Atabeyler Grubu davasında, sanıklar Murat Eren, Erkut Taş, Yunis Akkaya ve Yasin Yaman hakkında "izinsiz patlayıcı madde bulundurma ve nakletme" suçundan verilen hapis cezaları onandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "Atabeyler Grubu" davasında, sanıkların " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu için anlaşmak suretiyle TCK'nın 316. maddesine muhalefet etmek suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle" beraatına karar vermiş, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek" suçundan ise sanıkları mahkum etmişti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, "sanıklar hakkında silahlı örgüt kurmak" suçu kapsamında kamu davası bulunmadığı belirtilerek, "bu suçlamanın ayrı bir dava ile takip edilebilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazıldığı" bildirilmişti.
Sanık avukatları, sanıkların "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek" suçundan mahkumiyetlerine yönelik temyiz itirazında bulundu. Sanıklar hakkındaki diğer hükümler ise temyiz edilmeksizin kesinleşti.

Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz incelemesinin kapsamı, sanıkların "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletme" suçundan mahkumiyetlerine dair hükümlerle kısıtlı kaldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında "izinsiz patlayıcı madde bulundurma ve nakletme" suçundan verilen hapis cezasının bozulmasını istedi.
Tebliğnamede, "Sanıklar hakkındaki 'silahlı terör örgütü' iddiaları netleşmeden ve sanıkların amaç ve saikleri konusunda herhangi bir gerekçe ortaya konulmadan, vahamet arz eden nitelik ve sayıdaki patlayıcı madde ve silah bulunduran sanıklar hakkında eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle basit nitelikli 'izinsiz patlayıcı madde bulundurma ve nakletme' suçundan mahkumiyetlerine hükmedilmesi kanuna aykırı görülmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Davayla ilgili son kararı veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Başsavcılığın, "örgüt incelemesi" yapılması için yerel mahkeme kararının bozulması yönündeki tebliğnameyi yerinde görmedi.
Daire, yapılan yargılama sonunda verilen hükümde isabetsizlik bulunmadığından, yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar verdi.
AA