Atatürk ilkeleriyle çelişen üniversiteye denklik verilmeyecek

'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ni yenileyen YÖK, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı derslere sahip programların diplomalarına denklik vermeme kararı aldı.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ni yenileyen YÖK, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı derslere sahip programların diplomalarına denklik vermeme kararı aldı. 'Atatürkçülük ilke ve inkılaplarına' uygunluk şartına Ortadoğu'daki çoğu üniversite uymuyor. Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'neyse şeriat eğitimi verildiği gerekçesiyle 1997 yılından bu yana denklik verilmiyor.
Bir önceki yönetmeliği yürürlükten kaldıran 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği' dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre; üç kişiden oluşacak Diploma Denklik Komisyonu'nca denklik istenen diploma hakkında yapılan inceleme sonucunda, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin programlarında; programın müfredatıyla ilgisi olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın temel ilkeleriyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere aykırı dersler bulunması halinde, alınan diplomalara denklik verilmeyecek.
Devam şartı aranacak
Devam zorunluluğu olmayan eğitim-öğretim sonunda alınan diplomalara da denklik verilmeyecek. Ancak, eğitimin bütünüyle sanal ortamda verilmemesi ve eşdeğeri örgün öğretim sürelerine uyulması halinde belli süreçlerden geçerek akredite edilen uzaktan eğitim diplomaları, Türkiye'de eşdeğeri bulunup bulunmadığı dikkate alınarak kabul edilecek veya reddedilecek.