'Atatürk'ün gizli vasiyeti' şehir efsanesiymiş!

'Atatürk'ün gizli vasiyeti' şehir efsanesiymiş!
'Atatürk'ün gizli vasiyeti' şehir efsanesiymiş!
Genelkurmay Başkanlığı, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivinde, gerek Ziraat Bankası'ndan intikal eden ve gerekse Atatürk'e ilişkin belgeler arasında, Atatürk'ün bilinen açık veya gizli vasiyeti olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir bilgi ve belge bulunmadığı bilgisini paylaştı.

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, resmî kayıtlara göre Atatürk ’ün, vasiyetini 05 Eylül 1938 Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında kendi el yazısı ile kaleme aldığına işaret edilerek, “Söz konusu vasiyet, Atatürk’ün vefatını müteakip, Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’ın da hazır bulunduğu heyete 28 Kasım 1938 Pazartesi günü açılarak okunmuştur. Bakanlar kurulunun 02 Ocak 1964 gün ve 6/2538 Sayılı Kararnamesi gereğince, 24 Ocak 1964 tarihinde, Ziraat Bankası'nda Atatürk’e ait eşyaların bulunduğu iki kasa, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim ve Ticaret bakanlıkları ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Ziraat Bankası yetkililerinin katılımıyla açılmıştır. Heyet tarafından birinci kasada Atatürk’ün şahsi eşyalarının yer aldığı, ikinci kasada ise bazı belgelerin bulunduğu tespit edilmiştir.” denildi.

YEMİNLİ HEYET TASNİF ETTİ

Söz konusu belgelerin bir tutanakla birlikte o günkü ismiyle Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi'ne teslim edildiğine dikkat çeken açıklamada, “Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi'nce teslim alınan belgeler yeminli bir heyet tarafından tasnife tabi tutulmuş, belgeler 110 dosya içerisinde tertiplenerek muhafaza altına alınmıştır. İlgili kararnamenin birinci maddesi gereğince, 26 Aralık 1964’te belgelerin 417 sayfa halindeki özel fihristi Başbakanlığa, ilgili bakanlık ve kurumlara gönderilmiştir. Bilahare Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı uzmanları tarafından daha önce ön tasnifi yapılan belgeler, tek tek okunmak suretiyle ayrıntılı tasnife tabi tutulmuştur. 19 bin 682 sayfa tutan 4 bin 872 adet belgenin katalog basımı tamamlanarak, 2000 yılında ‘Atatürk Koleksiyonu’ adıyla yerli ve yabancı tüm araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi'nde, gerek Ziraat Bankası'ndan intikal eden ve gerekse Atatürk’e ilişkin belgeler arasında Atatürk’ün bilinen açık veya gizli vasiyeti olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir bilgi ve belge bulunmamaktadır” bilgisi paylaşıldı. (cihan)