'Ateşkes, af, Kürtçe resmi hizmet, yeni anayasa...'

Konferansın ardından yayımlanan bildirgede, Siyasi, Ekonomik, Sosyokültürel ve Medya/Toplumsal İletişim başlıkları altında kapsamlı bir öneri paketi sunuldu. Tartışma açacak bazı öneriler şöyle:

ANKARA - Konferansın ardından yayımlanan bildirgede, Siyasi, Ekonomik, Sosyokültürel ve Medya/Toplumsal İletişim başlıkları altında kapsamlı bir öneri paketi sunuldu. Tartışma açacak bazı öneriler şöyle:

 • Kürt sorunu 'şiddet ve terörizm sorunu' olarak adlandırılmaktan vazgeçilmelidir. Çünkü, sorunun tarafları sadece silah taşıyan güçler değildir. Sorun, Türkiye'nin sorunudur.
 • Silahlı çatışmaların karşılıklı olarak acilen durdurulması, sivil çözümlerin üretilebilmesi için zaman kazanılmasına ve zemin hazırlanmasına olanak verecektir.
 • Barış dilde başlatılmalı, ötekileştirici, yabancılaştırıcı ve düşmanlaştırıcı tüm söylemler terk edilmeli, siyasetin dili, şiddete yol açan ayrımcılık ve milliyetçilikten arındırılmalıdır.
 • Kürtlerin siyasal alanın aktif özneleri olabilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bunun için, bugünkü yüksek seçim barajı, adil temsilin önünde bir engel olmaktan çıkarılmalıdır. Siyasi partilerin faaliyetlerini kısıtlayıcı ve yasaklayıcı tüm yasal engeller kaldırılmalıdır.
 • Yerinden yönetimin yolu açılmalı, böylelikle temsil ve katılımın
  önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • Toplumun, tüm unsurlarıyla müzakerelere katılabileceği ve çeşitli çözüm önerileri geliştirebileceği özgürlükçü ve barışçıl bir siyasal iklimin oluşturulmasına çalışılmalıdır.
 • Kürtlerin siyasal temsilcileri ve partileri, barışın tesisi sürecinde her düzeyde meşru ve gerçek muhataplar olarak kabul görmelidir.
 • Birlikte yaşama iradesinin ifadesi olarak dışlayıcı tanımlardan ayıklanmış bütün yurttaşların hukuksal eşitliğini ve özgürlüğünü güvence altına alan yeni bir anayasa hazırlanmalı.
 • Toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katılımı sağlayacak, planlanmış ve kamuoyu vicdanını rencide etmeyecek bir siyasi af veya demokratik katılım programı yürürlüğe konmalı.
 • Olağanüstü hal rejiminin tüm izleri silinmeli ve olağan şartların ve hukukun geçerli olduğu bir yaşam biçimine geçilmelidir. Bütün bölge acilen mayınlardan temizlenmelidir.
 • Bölgedeki yoksulluğu ve bölgelerarası dengesizliği giderici pozitif ayrımcılığı esas alan kalkınma projeleri gerçekleştirilmelidir. Erzurum, Van, Diyarbakır, Batman gibi iller bölgesel ekonomik, kültürel ve toplumsal cazibe merkezleri haline getirilmelidir.
 • Bölgenin doğal kaynaklarından ve enerji işletmelerinden (su, elektrik, petrol vb.) sağlanan üretim değerlerinin bir bölümünü bölge kalkınması ve yoksullukla mücadele amacıyla kullanılmalıdır.
 • Bölgenin istihdam yaratacak biçimde bir tekstil sanayii merkezi haline getirilebilmesi doğrultusunda değerlendirilmelidir.
 • Kamusal alanda Kürtçenin serbestçe kullanılabilmesi için yasal ve hukuki düzenlemeler yapılmalı, 'çok dilli resmi hizmet ve siyasi faaliyet' serbestliği sağlanmalıdır.
 • Kürt dili ve edebiyatının araştırılması ve geliştirilmesi ve eğitimi
  önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • Medya, 'ötekini anlamayı ve birlikteliği' vurgulayan bir dil kullanmalıdır.