Avcı: Bütün dersleri Kürtçe olan okul olmaz

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, farklı dilde eğitim verilecek özel okullarda bazı derslerin talebe göre Kırmançi, Zazaki, Adigece, Arapça, Boşnakça dillerinde okutulabileceğini ancak tüm derslerin bu dillerde verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Avcı AA Editör Masası’nda, özel okullarda farklı dilde eğitim ve azınlık okullarıyla ilgili soruları yanıtladı.
Lozan Anlaşması’na göre, gayri müslim ve müslim ayrımıyla azınlıklara okul açma izni verildi. Süryaniler bugüne kadar bundan yararlanamamışlar. Mahkemeye müracaat ettiler ve davayı kazandılar. Biz de temyiz etmedik, ‘Haklısınız’ dedik. Mardin Midyat’ta, tıpkı diğer azınlık okulları statüsünde bir okul açmak için hazırlıklara başladılar.
Kolejler olarak bilinen özel eğitim kurumlarında İngilizce, Fransızca, Almanca bazı dersler bu dillerde okutuluyorsa özel okullarda da ihtiyaca ve talebe göre Kırmançi, Zazaki, Adigece, Lazca, Boşnakça, Arapça dillerinde de bazı dersler okutulabilir olacak. Bu okullarda yine, derslerin büyük bir bölümü de Türkçe olmak zorunda. 2923 Sayılı Yasa buna amir zaten. Çünkü netice itibarıyla bu çocuklar Türkiye ’de bulacaklar, çalışacaklar. Türkçeyi de öğrenmek zorundalar. Böyle getto türü, Türkçe ile hiç alakası olmayan, Türkiye’nin genel eğitiminden kopuk okullar olmayacak.