Avrupa'yla yargı sınavı

'Yakalamada sorun yok'
AİHM Büyük Daire, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) üç maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Daire, Öcalan'ın avukatlarının, Kenya'da hukuksuz yakalandığı iddiasının tescili dahil, 12 talebinden dokuzunu dikkate almadı.
Mahkeme bölündü: 6 karşı oy
Adil yargılama ihlalinin (AİHS madde 6) gerekçesi olarak DGM'de yargılama, altıya karşı 11 oyla benimsendi. Savunmanın kısıtlandığı ve 5. maddedeki gözaltının uzunluğunda oybirliği var. İdam cezası ise dörde karşı 13 oyla 'kötü muamele' sayıldı.
Bakanlar Komitesi'ne öneri
AİHM'den, kararın takibini yapacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne iki öneri: Yeniden yargılama yapılabilir, tamamen yeni bir dosya açılabilir. Komite, 2000'den beri 6. madde ihlallerinde tüm üye ülkelerden 'yargılamanın yenilenmesi'ni istiyor.
Türkiye'nin itiraz olanakları
Siyasi süreç, muhtemelen temmuzdaki komite toplantısında başlayacak. Türkiye, komitede itiraz olanaklarına sahip. Diplomatik kaynaklar, kararın uygulanmamasının Avrupa Konseyi ve AB'de Türkiye aleyhine sonuçlar doğurabileceğini dile getiriyor.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdullah Öcalan'la ilgili olarak nihai kararını açıkladı. AİHM'nin temyiz organı Büyük Daire, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6'ncı, gözaltı süresinin uzunluğuyla ilgili 5'inci ve kötü muameleyle ilgili 3'üncü maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, bir tavsiyede bulunmamakla birlikte gerekçeli kararında bu tür davalarda yeniden yargılamanın benimsendiğini ve her davanın kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesi gereğini vurguladı.
Mahkemenin kararında, yaratacağı sonuçlar açısından en önemli unsuru, Türkiye'nin AİHS'nin adil yargılanmayı güvence altına alan 6'ncı maddeyi ihlal etmesi oluşturdu. Gerekçeli kararda, AİHS'nin adil yargılanma hakkının 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının ihlal edildiği ifade edildi. Mahkeme bu ihlal kararını verirken, temel olarak Öcalan'ı yargılayan DGM'nin 'adil ve tarafsız bir mahkeme olmamasını' gösterdi. Dava sürecinde DGM'deki askeri üyenin sivil üyeyle değiştirilmesi de mahkemece yeterli bulunmadı.
Yargıçlar bölündü
17 yargıçlı Büyük Daire, Öcalan'ın yargılandığı DGM'nin adil ve tarafsız olmadığı konusunda bölündü. 11 üye bu bağlamda adil yargılama hakkının ihlal edildiği yönünde oy kullanırken AİHM Başkanı Luzius Wildhaber, Fransız Jean Paul Costa, İsviçreli Lucius Caflisch, Türk Rıza Türmen, Polonyalı Lech Garlicki ve İspanyol Javier Borrego ise karşı oy verdi.
Yine adil yargılamaya ilişkin olarak Öcalan'ın, savunmasını hazırlamak
için yeterli zamana ve kolaylığa sahip olmadığı konusunda yargıçlar oybirliği sağladı. Öcalan'ın avukatlarına, 87 cilt ve 17 bin sayfadan oluşan belgeleri incelemeleri için 36 gün süre verilmişti. Öcalan'ın avukatlarının sayısına ve görüşme sıklıklarına kısıtlamalar getirilmesi de oybirliğiyle ihlal sayıldı. Bu ihlaller AİHS'nin 6'ncı maddesinin 1'inci ve 3'üncü fıkralarını kapsıyor.
'Kenya'ya iade' yok...
AİHS'nin özgürlük ve güvenliği güvenceye alan 5'inci maddesi konusunda da oybirliğiyle ihlal kararı çıktı. Mahkeme, Öcalan'ın Kenya'da gözaltına alınması ve tutuklanması konusunda kuraldışı bir duruma rastlamadı, ancak kısa sürede bir yargıç önüne çıkarılmaması ve gözaltı süresinin uzun tutulması nedeniyle bu maddenin ihlal edildiğine karar verdi. Eğer Öcalan'ın yakalanmasına ilişkin bir ihlal tespit edilseydi, Öcalan'ın yakalandığı ülke olan Kenya'ya iade edilmesi gündeme getirilebilecekti. AİHM Başkanı Wildhaber, mahkemenin AİHS'nin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve yine 5'inci maddenin 3'üncü fıkrasının ihlal edildiği görüşüne vardığını belirtti.
AİHS'nin 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrası tutuklu durumdaki herkesin hemen yargıç önüne çıkarılmasını, 4'üncü fıkrası ise tutuklanan herkesin özgürlükten yoksun bırakılmasının yasaya uygunluğu konusunda karar verilmesini ve itiraz hakkını düzenliyor.
AİHM, her ne kadar Öcalan'ın fiziksel anlamda işkence ya da kötü muameleye uğramadığı ya da Kenya'dan getirilişinin kurallara uygun olduğu görüşünü benimsediyse de, AİHS'nin 3'üncü maddesinin de ihlal edildiğine hükmetti. Buna gerekçe olarak ise 'adil ve bağımsız nitelikte olmayan bir mahkeme tarafından verilen ölüm cezası' gösterildi. AİHS'nin 3'üncü maddesinde 'Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz' deniliyor. Yargılamanın idam talebiyle yapılmaması, AİHM'nin yargılama sürecini 'insanlıktan uzak' ve 'kötü muamele' diye değerlendirmesinde etkili oldu. Mahkeme, Avrupa hukuku açısından içtihat oluşturma özelliği taşıyan bu maddede ihlal olduğuna dörde karşı 13 oyla karar verdi.
'Öcalan'ın, İmralı Cezaevi'nde tecritte tutulmasından dolayı AİHS'nin 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının ihlal edildiği' yolundaki başvuru mahkeme tarafından reddedildi. 'Öcalan'ın sosyal bir tecrit içinde olmadığı' ifade edilen gerekçeli kararda, Öcalan'ın doktorları, avukatları, yakınları ve cezaevi personeli gibi birçok kişiyle temas içinde olduğu ifade edildi. AİHS'nin 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası, özgürlüğün yasadışı biçimde engellenmesini yasaklıyor.
Mahkeme, AİHS'nin en önemli maddesi olan ve yaşam hakkını güvenceye alan 2'nci maddede ihlal görmedi. Bu kararda Türkiye'nin idam cezasını kaldırması ve Öcalan'ın cezasını yeni düzenleme çerçevesinde 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına' çevirmesi etkili oldu. Mahkeme, ayrımcılığı yasaklayan 14'üncü ve bireysel başvuru hakkını düzenleyen 34'üncü maddede ihlal olmadığına karar verdi. AİHM, Öcalan'ın bu maddelere ek olarak gündeme getirdiği diğer altı maddeyi ise görüşmeye değer bulmadı.
'İlkesel bir gereklilik'
Gerekçeli kararda yeniden yargılama konusunda şu ifadelere yer verildi: "DGM'lerin bağımsızlık ve tarafsızlığıyla ilgili olarak Türkiye'ye karşı açılan davaların spesifik durumu bağlamında, mahkeme daireleri önceki bazı kararlarda ilke olarak en uygun düzeltme yöntemi olarak ilgilinin, başvurusu halinde ve uygun zaman dilimi içerisinde, yeniden yargılanması olduğunu vurguladı. Büyük Daire, bu genel yaklaşımı benimser. Büyük Daire'ye göre örnekte olduğu gibi bir birey sözleşme tarafından mecbur kılınan bağımsızlık ve tarafsızlık şartlarını yerine getirmeyen bir mahkeme tarafından cezaya çarptırıldıysa, ilgilinin başvurusu üzerine, yeni bir dava ya da prosedürün yeniden açılması, belirlenen ihlalin düzeltilmesi açısından ilke olarak uygun bir yöntem oluşturur."
Dolayısıyla mahkeme her ne kadar 'Abdullah Öcalan, Türkiye tarafından yeniden yargılanmalıdır' demediyse de kararın uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ilke olarak adil yargılama ihlali bulunan davalar hakkında yeniden yargılama talebinde bulunuyor.
Ne istedi ne aldı?
AİHM'nin aldığı karar, 'yeniden yargılamayı' öngörüyor olsa da, Abdullah Öcalan'ın tüm taleplerini karşılamaktan uzak. Öcalan'ın avukatları tarafından gündeme getirilen unsurlar ve talepler AİHM'nin verdiği kararla kıyaslandığı zaman ortaya şu tablo çıkıyor:
İstenenler

 • Öcalan'ın Kenya'dan getirilişinin uluslararası komplo olarak tescil edilmesi.
 • Öcalan'ın ölüm cezasının durdurulması, tutukluluk koşullarının iyileştirilip tecrit durumuna son verilmesi.
 • AİHS çerçevesinde yeniden yargılama.
 • AİHM'nin alacağı kararda AİHS'nin yaşam hakkını düzenleyen 2'nci, kötü muameleyi yasaklayan 3'üncü, güvenlik ve özgürlük hakkını garanti altına alan 5'inci, adil yargılanma hakkı tanıyan 6'ncı, cezaların yasallığına ilişkin 7'nci, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı tanıyan 8'inci, din özgürlüğünü garanti altına alan 9'uncu, ifade özgürlüğüne ilişkin 10'uncu, etkili başvuru hakkını düzenleyen 13'üncü, ayrımcılığı yasaklayan 14'üncü, hakların kısıtlanmasının sınırlarını belirleyen 18'inci, kişisel başvurularla ilgili 34'üncü maddenin ihlal edildiğine hükmetmesi.
 • Yargı masrafı olarak 1 milyon 190 bin 115 avro ödenmesi.
  AİHM'nin kararı
 • Öcalan'ın Kenya'dan getirilişine ilişkin iddialar gözetilmedi.
 • İmralı Cezaevi'nde tutulması tecrit olarak sayılmadı.
 • Yeniden yargılama ya da dosyanın tekrar açılması tavsiye edildi.
 • AİHM, 12 maddeyle ilgili başvurudan AİHS'nin yalnız 3'üncü, 5'inci ve 6'ncı maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti.
 • Mahkeme masrafı olarak 120 bin avro ödenmesi kararlaştırıldı.


  • http://www.radikal.com.tr/7458867458860

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.