Avukata delil toplama yetkisi

Avukata delil toplama yetkisi
Avukata delil toplama yetkisi
TBMM Anayasa Yazım Komisyonu'nda partiler, avukatların üstlendikleri davalarda delil toplama yetkisine sahip olmasını benimsedi

Radikal.com.trCHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, “Hak arama Özgürlüğü ve Adil Yargılanma Hakkı” başlıklı maddede değişiklik yaptı, ayrıca “Avukatlık Mesleği ve Barolar” maddesini müzakere etti. “Yargılamanın her aşamasında iddia ve savunma makamları arasında silahların eşitliğinin esas olduğu” benimsenirken,

“Avukatlık mesleği ve barolar” başlıklı maddede, “Savunma yargının kurucu ögelerindendir ve bağımsızdır. Avukatlık, kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslektir. Avukatlar üstlendikleri davalarda delil toplama yetkisine sahiptir. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Yabancı avukatlık kuruluşları, karşılıklılık ilkesine bağlı olarak, ancak yabancı hukuk ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler” fıkraları üzerinde uzlaşma sağlandı. Böylelikle avukatlara da savcılar gibi delil toplama yolunu açılmış oldu.