Avukatlara danışma ücreti 110 YTL

Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmadığı veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda uygulanacak avukatlık ücret tarifesi yeniden belirlendi.

ANKARA - Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmadığı veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda uygulanacak avukatlık ücret tarifesi yeniden belirlendi. Yeni tarife şöyle:

 • Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 110 YTL, takip eden her saat için 55 YTL,
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 220 YTL, takip eden her saat 110 YTL,
 • yazılı danışma 230 YTL,
 • Her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname, protesto 130 YTL,
 • Kira sözleşmesi ve benzeri 220 YTL,
 • Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 650 YTL,
 • İcra dairelerinde yapılan takipler 140 YTL,
 • İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler 250 YTL,
 • Sulh mahkemelerindeki davalar 275 YTL,
 • Asliye mahkemelerindeki davalar 500 YTL,
 • Tüketici mahkemelerindeki davalar için 220 YTL,
 • Fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar 1200 YTL,
 • Ağır ceza mahkemelerindeki davalar 1100 YTL,
 • Çocuk mahkemelerindeki davalar 500 YTL,
 • Çocuk ağır ceza mahkemelerindeki davalar 1100 YTL,
 • Askeri mahkemelerdeki davalar 550 YTL. İdare ve vergi mahkemelerindeki davalar duruşmasız ise 350 YTL, duruşmalı ise 450 YTL.