AYM: Bilgi edinme hakkı sınırlanamaz

AYM: Bilgi edinme hakkı sınırlanamaz
AYM: Bilgi edinme hakkı sınırlanamaz
ÖSYM'nin sınav sonrası soru ve cevapları açıklamamasına yönelik düzenlemeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesini açıkladı. Kararda, 'Kişilerin geleceklerini belirleyen sınavları denetleyebilmeleri için soru ve cevaplara erişimi gerekli' denildi.

ÖSYM'nin soru havuzu oluşturduğu gerekçesiyle Temmuz 2013'te sınav soru ve cevaplarının yayınlanması Bilgi Edinme Kanunu kapsamından çıkarılmıştı. aljazeera.com.tr'de yer alan habere göre CHP , kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, Kanun'un sınavlara ait soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında bırakılımasını öngören hükmünü Aralık 2014’te Anayasa'ya aykırı buldu.

Kararın yedi ay sonra yayımlanan gerekçesinde, bilgi edinme hakkının Anayasa'nın 74. maddesinde güvence altına alındığı belirtildi. Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

'HUKUK DEVLETİ OLAMAZ'

"Konular değişmediği halde sürekli yeni sorular oluşturmanın zor olduğu, bu yönüyle soruların ölçme kalitesini düşürmemek amacıyla yeniden sorulmasını sağlamakta kamu yararı bulunduğu açıktır. Ancak yapılan sınavlara ilişkin olarak kişilerin bilgi sahibi olması da son derece önemli olup kişilerin bu soru ve cevapların doğru olarak tespit edilip edilmediğini öğrenme ve buna göre yanlış olarak belirlenen soru ve cevaplara karşı hak arama özgürlüğünü kullanabilmesinde de ciddi bir kamu yararı bulunmaktadır. Zira kişilerin eğitim veya hayatı bakımından geleceklerini belirleyen bu sınavların, doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilmeleri ve buna ilişkin hak arama özgürlüklerini kullanabilmeleri için anılan soru ve cevaplara erişebilmeleri gerekmektedir."
Ayrıca gerekçede soruların ölçme kalitesini düşürmemek için çeşitli tedbirler alınabilecekken bilgi edinme hakkına sınırlama getirilmesinin demokratik hukuk devletinde olamayacağı belirtildi. ÖSYM, AYM'nin Aralık ayındaki kararının adından kamuoyuyla soruların yüzde 20’sini paylaşmaya devam etti. Ancak sınavlara giren adayların internet üzerinden şifreleriyle sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişimini sağlamıştı.