AYM, tam gün yasasını görüşüyor

AYM, tam gün yasasını görüşüyor
AYM, tam gün yasasını görüşüyor
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davayı esastan görüşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sözlü açıklamalarını dinleyen Yüksek Mahkeme, dosyaya ilişkin incelemesini yarın sürdürecek.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davayı esastan görüşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sözlü açıklamalarını dinleyen Yüksek Mahkemenin, dosyaya ilişkin incelemesini yarın sürdüreceği öğrenildi.

CHP , 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvurunun ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, yasanın, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerine, 3 ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören 14. ve 19. maddelerinin yürürlüğünü durdurmuştu.
Davayı esastan görüşmeye başlayan Yüksek Mahkeme heyeti, davayla ilgili esastan karar vermeden önce bugün Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yasayla ilgili sözlü açıklamalarını dinledi.
Heyetin, dosyaya ilişkin incelemesini yarın sürdüreceği öğrenildi.

Anayasa Mahkemesinin, yürürlüğü durdurulan düzenlemelerle ilgili gerekçesinde, düzenlemelerle ilgili Anayasaya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunması ve uygulanmasından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüğün durdurulduğu belirtilmişti. AA