AYM'den 'makul şüphe'nin iptaline ret

AYM'den 'makul şüphe'nin iptaline ret
AYM'den 'makul şüphe'nin iptaline ret
Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, şüphelilerde arama yapılması için gereken "somut delillere dayalı kuvvetli şüphe" ibaresinin "makul şüphe" şeklinde değiştirilmesini Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemini reddetti

RADİKAL - Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK), şüphelilerde arama yapılması için gereken "somut delillere dayalı kuvvetli şüphe" ibaresinin "makul şüphe" şeklinde değiştirilmesini Anayasa'ya uygun bularak iptal istemini reddetti.

CHP, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Davayı esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi heyeti, iptal istemlerinin tümünü reddetti.

İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER

CHP, şüphelilerde arama yapılması için gereken "somut delillere dayalı kuvvetli şüphe" ibaresinin "makul şüphe" şeklinde değiştirilmesinin iptalini istemişti.

Yüksek Mahkeme, "Yargıtay'da tetkik hakimlerinin atamasının HSYK tarafından yapılması", "iş durumuna göre birden fazla daire şeklinde oluşturulan ceza mahkemelerindeki iş dağılımının HSYK tarafından yapılması" şeklindeki düzenlemelerin iptal istemlerinin de reddine karar verdi.

CHP, kanunun, CMK'da değişiklik yapan diğer maddelerinin de iptalini istemişti.

İptal istemi reddedilen hükümler şöyle:

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve teknik araçlarla izlenmesinin sağlanması,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe varsa şüpheliye veya sanığa ait taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyulması,

Soruşturma evresinde avukatın dosya içeriğini inceleme veya belgelerden alma yetkisinin, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla kısıtlanabilmesi." (AA)