@ismailsaymaz

Aynı suçtan 20 kişiye ceza 6 kişiye beraat!

Aynı suçtan 20 kişiye ceza 6 kişiye beraat!
Aynı suçtan 20 kişiye ceza 6 kişiye beraat!
Yargı paketi çıktı, yargının kafası karıştı: Aynı eylemden 3 yıl 1 ay ceza alan 26 kişiden 20'si Yargıtay'a başvururken diğer altı kişi altı kişi cezaya razı oldu. Cezaya razı olanlar beraat etti, Yargıtay'a gidenler hapse girecek
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Ankara ’da, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 26 kişi katıldıkları yasal etkinlikleri nedeniyle yasadışı örgüt üyeliği iddiasıyla üçer yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı. Yirmi kişi kararı temyiz ederken, altısı cezasına razı oldu. Kararı veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme,, “4. Yargı Paketi” diye bilinen yasa kapsamında, cezaya razı olan altı kişiyi beraat verdi. Yirmi kişinin dosyası Yargıtay’dan döndükten sonra, özel yetkili 11. Ağır Ceza’nın yerine hizmet veren 12. Ağır Ceza’ya düştü. İkinci karar, yargıdaki vahim tabloyu ortaya koydu: Beraat eden altı kişiyle aynı eylemlere katıldıkları için aynı cezayı almış yirmi kişinin itirazı reddedildi. Böylece ESP’lilere cezaevi yolu göründü.

Gerekçeli karar: Ali İsmail'i dövenlerin eylem ve fikir birliği yoktur


Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada, yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) taraftarı oldukları iddia edilen 26 kişi hakkında ceza verilmişti. Tümü Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi olan sanıkların katıldıkları yasal etkinlikler yasadışı örgüt eylemi sayılmıştı. Yargılama sonunda, 2010’da, 26 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/6. ve 314/2. maddeleri gereğince “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet göstermekten örgüt üyesi gibi” değerlendirilerek, üçer yıl birer ay hapis cezası verildi. Altı sanık hariç, diğerleri temyize başvurdu.

Mezarlık davası: PKK mezarlığının yıkılmasını protesto eden de teröristtir!


Bu arada, 30 Nisan 2013’te, 6459 sayılı yasa kabul edildi. Bu yasa ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinde değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında, “şiddeti içerecek ve önerecek bir şekilde örgüt propagandası” suçuna bir yıldan beş yıla kadar ceza verileceği ve “örgüt üyesi gibi” değerlendirme yapılamayacağı karara bağlandı. İkinci değişiklik uyarınca, temyize gitmeyen altı sanık hakkında, 27 Haziran 2013’te beraata karar verildi.

İbrahim Kaypakkaya'yı anmaya 7 yıl 3 ay hapis

Bu arada, diğer 20 sanık hakkındaki karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Daire, “mahkumiyet hükmü kesinleşmiş davalarda 6459 sayılı yasayla verilen hakkında itiraza tabi olduğu” belirtilerek, itirazı değerlendirmesi için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Fakat bu özel yetkili mahkeme kapatıldığı için dosyaya Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Bu mahkeme, 6459 sayılı yasanın kimi lehe hükümler getirmekle beraber “silahlı örgüt üyeliği” yönünden hüküm vermediğinden 26 Aralık 2014’te itirazı reddetti.

Polis şiddetine nihayet ceza: Üç polise işkenceden hapis

Avukat Murat Yılmaz karara itiraz etti. Yılmaz, itiraz dilekçesinde, “Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi suç tipinde yanılgıya düşmüş, dosyada temyizi kaçırıp yasa yürürlüğe girince mahkemenin uyarlama kararı verdiği beraat kararını gözden kaçırmıştır. Ortada iki karar mevcuttur. Tekrar etmekte fayda var ki, aynı dosya aynı cezayı alan sanıklar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte müvekkil sanıklarla bir kısım sanıkların temyizi nedeniyle dosyanın Yargıtay’da olması, temyiz etmeyen sanıklar açısından da dosyanın 11. Ağır Ceza mahkemesince ele alınıp uyarlama yoluna gidilerek beraat kararı verilmesi nedeniyle iki ayrı karar mevcuttur” dedi.

Cumartesi Anneleri: Zamanaşımı kaldırılsın, failler bulunsun, mezarlar gösterilsin