Ayrıldığı eşin evine gidip nara atan hapse

Aile içi şiddetin kapsamına çocukların ve birlikte yaşanılan anne-babaların da alınmasını öngören ve şiddete uğrayan eşe 'tedbir nafakası' ödenmesini düzenleyen yasa TBMM'de kabul edildi.

ANKARA - Aile içi şiddetin kapsamına çocukların ve birlikte yaşanılan anne-babaların da alınmasını öngören ve şiddete uğrayan eşe 'tedbir nafakası' ödenmesini düzenleyen yasa TBMM'de kabul edildi. Artık 'kafayı çekip ayrı yaşanılan eşlerin evinin önünde nara atma' da suç sayılacak.
Ailenin Korunmasına Dair Yasa'da değişiklik öngören yasayla, aile mahkemesi hâkimi, eşlerden birinin yanı sıra, çocukların veya aynı evdeki diğer aile bireylerinden birinin ya da evli olmalarına karşın fiilen ayrı yaşayan, ayrılmalarına karşın birlikte yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete uğradığını bildirmesi karşısında resen önlem alınmasına karar verebilecek. Ayrıca başsavcılığının bildirmesi üzerine da tedbir kararı alınabilecek. Yasada, mahkemenin 'kusurlu eş veya aile bireylerine' verebileceği tedbir kararları şöyle sıralandı:

 • Aileye karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek evden uzaklaştırılmasından sonra ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,
 • Aile eşyalarına zarar vermemesi,
 • İletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi,
 • Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,
 • Alkollü veya uyuşturucu kullanılmış olarak, şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.
  Mahkeme tarafından hükmedilecek tedbirlerin uygulanması için verilecek süre altı ayı geçemeyecek. Tedbir kararı verilirken ilgiliye 'tedbirlere aykırı davranması durumunda tutuklanacağı ve hapis cezasına çarptırılacağı' ihtar edilecek.
  Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan kişiyse, hâkim, talep edilmese dahi tedbir nafakasına karar verebilecek. Başsavcılık, kararın uygulanmasını genel kolluk kuvvetleri marifetiyle izleyecek. Koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında sulh ceza mahkemesinde kamu davası açılabilecek, üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilebilecek.