Ayvansaray TBMM gündeminde

Ayvansaray TBMM gündeminde
Ayvansaray TBMM gündeminde

Tarihi Yarımada daki gelişmeler davalık oldu.

Ayvansaray Tokludede’de 2005’ten beri devam eden ‘kentsel yenileme’ projesinde yaşanan hukuksuzlukları eleştirmek için mahalle dernekleri ve meslek odalarının katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı. CHP Milletvekili Melda Onur, Ayvansaray’daki projeyle ilgili bir araştırma önergesi verdiğini belirterek ‘‘İçinde halkı yanıltma, kandırma var. Taciz var, tehdit var. Elektrik, su kesmek var. Bunun dışında bir de çifte çifte projeler var: Müteahhide ayrı, vatandaşa ayrı. Basın haber yapmak istediğinde şiddet uygulamak var’’ dedi.
TMMOB Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı da Tokludede’nin artık örneği kalmamış 500 yıllık bir Osmanlı mahallesi olduğunu ve buraya müellifi uzun süre belli olmayan bir projeyle ‘azman’ bir otel yapılmak istendiğini söyledi. 16 yıldır ‘hazırlanan’ ve nihayet aralıkta onaylanan ‘Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na dün oda olarak dava açtıklarını belirten Yapıcı, “Planla Tarihi Yarımada’nın neredeyse yüzde 50’si rantın emrine amade edilmiştir’’ diye konuştu.
Radikal, Fatih Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanı ilan ettiği Ayvansaray’da, tarihi alanda kurul ve müze izni olmadan hafriyat çalışmaları yapıldığını belgelemişti. Radikal, projeye evini vermek istemeyen Ayvansaraylı vatandaşa 2 kat, müteahhide 3 kat çıkma izni verildiğini de haberleştirdi. İnşaat firması sahibi Kadri Şener ise haber yapmak üzere bölgeye gelen dernek sözcüsüne saldırısıyla gündeme geldi. ( İSTANBUL / RADİKAL)