Azınlık okulunda AB uyumu

Azınlıklar tarafından açılan okullarda müdür başyardımcısı olarak görev yapacaklarda 'köken' şartı kalkıyor. Hükümet, 'Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıyı önceki gün TBMM'ye sundu.

ANKARA - Azınlıklar tarafından açılan okullarda müdür başyardımcısı olarak görev yapacaklarda 'köken' şartı kalkıyor. Hükümet, 'Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıyı önceki gün TBMM'ye sundu.
AB'ye uyum amacıyla hazırlanıp TBMM'ye sunulan tasarı, Türkçeden başka dilde öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış özel okulları kapsıyor. Buna göre, bu okulların kurucuları ile müdürleri; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, 'Türk müdür başyardımcısı' olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na önerecek. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunamaması yoksa, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş TC uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilecek.
Tasarının gerekçesinde, yabancılar tarafından açılan özel okullarda, 'Türk müdür başyardımcısı' olarak atanacaklarda Türk asıllı olma şartının, Türk asıllı olmayan vatandaşların mağduriyetlerine neden olduğu belirtildi.