Bağış için yasa tamam

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, okullarda bağışları okul aile birliklerinin toplamasını öngören yasayıonayladı. Sezer'in yayımlanmak üzere dün Başbakanlığa gönderdiği Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, okullarda bağışları okul aile birliklerinin toplamasını öngören yasayıonayladı. Sezer'in yayımlanmak üzere dün Başbakanlığa gönderdiği Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la, okul-aile birliklerinin kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işletmesine ya da işlettirmesine imkân tanınıyor. Bağışları okul aile birliklerinin toplamasını öngören yasaya göre, öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacak. Sezer, dün ayrıca, Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü kurulmasını öngören yasayı da onayladı.