Bahçeli bayram mesajında da Kürt açılımını eleştirdi

Bahçeli bayram mesajında da Kürt açılımını eleştirdi
Bahçeli bayram mesajında da Kürt açılımını eleştirdi

Bahçeli, Zafer Bayramı mesajı yayımladı

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda da ‘Kürt açılımı’nı ağır bir dille eleştirdi. Bahçeli’nin sözleri şöyle:

Tarihine yabancılaşanlar: Asırların muhterem mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. İçinde bulunduğumuz dönemde, kendi tarih ve kahramanlarına yabancılaşan, geçmişin gurur ve destansı hatıralarından gerekli dersleri çıkarmada aciz olanların varlığı milletimizin heyecanından, çağları aşan kudretinden hiçbir şey kaybettirmeyecektir. 

Müşterek tarih şuuru: Dün topraklarımızı parselleyerek, Türk milletini yok etmek isteyenlerin emelleriyle, bugün milletimizin birliğini, kardeşliğini bozmaya uğraşanların amaçları üst üste örtüşse de tarihin şahitliğinde bu hain girişimlerden asla sonuç alınamayacağı iyi bilinmelidir. Müşterek ve orijinal tarih şuuruna dayanarak, kendi iradesiyle kıymet oluşturma özelliğine sahip olan Türk milleti için karşılaştığı zorluklar, ihanetler, yıkım ve kıyım girişimleri hiçbir zaman birlikte yaşama idealine zarar verememiş, bundan sonrada veremeyecektir. 

Türk milleti insan yığını değil: Unutulmaması gereken en temel husus şudur: Türk milleti tarihin hiçbir döneminde etnik zümrelerden kurulu bir topluluk, yalnızca boy ve soy bakımından da birbirine bağlı olan bir kavim olmamış, yapay ve zorlama ya da tesadüfen bir araya gelmiş insan yığını olarak tanımlanmamıştır. Türk milletini bu yaklaşımın hilafına gösterme ve anlamlandırma çabaları, beyhude gayretler olarak akim (sonuçsuz, başarısız) kalmaya her zaman mahkûm olacaktır.” (Radikal)Bahçeli, Zafer Bayramı mesajı yayımladı