Bakanlıktan patronlara domuz gribi önerileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işverenlere, çalışanlarını domuz gribinden korumaya yönelik önerilerde bulunduANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, domuz gribi ile ilgili alınması gereken önlemler ve işverenlerin çalışanlarını korumak için neler yapabilecekleriyle ilgili önerilerde bulundu. Bakanlık, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının konuyla ilgili çalışmasını kaynak göstererek, iş yerlerinde domuz gribine karşı alınabilecek önlemlere yer verdi.


Salgın durumunda, virüsün müşteriler ve işçilerden işçilere yayılabileceğinin unutulmaması gerektiği vurgulanan çalışmada, işverenlerin, iş yerlerinde kontrol hiyerarşisi olarak tanımlanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alabileceği ifade edildi.


Çalışmada, işverenleri, işçileri ve müşterileri korumada kullanılabilecek kontrol tedbirlerinin türleri, en etkiliden en az etkiliye doğru mühendislik kontrolleri, idari kontroller, iş uygulamaları, kişisel koruyucu donanımlar şeklinde sıralandı. İşverenlerin bu kontrol yöntemlerinin birkaçını birden kullanabilecekleri belirtilen çalışmada, uygulama kolaylığı, etkinlik ve maliyet düşünüldüğünde her bir önlem türünün avantajları ve dezavantajları bulunduğuna dikkat çekildi.


İŞ ORTAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Çalışmaya göre, mühendislik kontrolleri, işe bağlı tehlikeleri azaltmak için iş ortamında yapılabilecek değişiklikleri içeriyor. Bu tür kontroller, işçi ve müşteri davranışlarına dayanmaması, tehlikelere maruziyeti azaltacak sürekli değişikler içermesi dolayısıyla diğer kontrollerden daha çok tercih ediliyor. İş yerinde bir tehlikenin azaltılması konusunda mühendislik kontrollerinin işverenlerin uygulayabileceği etkin bir çözüm olabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda, plastik levhalarla fiziksel bariyerler oluşturulabileceği, müşteri hizmetlerinde, müşteri ile yakın teması önlemek için sürgülü pencere kurulabileceği, öksürük veya hapşırma ile çevreye yayılan damlacıkların negatif basınçlı havalandırma (emici) sistemiyle yayılmasının önlenebileceği ifade ediliyor.MÜŞTERİNİN GELMESİ YERİNE EVDE TESLİMAT

İdari kontroller ise işçilerin iş yeri tehlikelerine maruziyetini en aza indirecek şekilde iş programlarının ve görevlerinin değiştirilmesini içeriyor. Bu kapsamda yapılabilecekler de şöyle sıralanıyor:

Hasta işçileri işini kaybetme korkusu olmaksızın evde kalmaları için cesaretlendirecek şekilde politikalar geliştirme. -Hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlere zorunlu olmayan gidişleri kaldırma.


İşçiler arasında yüz yüze teması en aza indirmek için e-mail, web sitesi ve telekonferans gibi uygulamalar geliştirme. -Uygun olan yerlerde, belli bir bölgede ya da zamanda iş sahasında bulunması gereken işçilerin sayısını azaltmak üzere esnek çalışma düzenlemeleri ya da esnek çalışma saatlerini teşvik etme. -İş yerini ziyaret etmek zorunda olan müşterilerin sayısını azaltmak için malların ve hizmetlerin eve teslimine güvenme. -Acil durum haberleşme planları geliştirme. İşçilerin merak ettikleri konuları yanıtlamak üzere bir forum oluşturma. Mümkünse, internet-tabanlı iletişim sağlama.KİŞİSEL HİJYENİ GELİŞTİRECEK İMKANLAR


İş uygulamaları başlığı altındaki düzenlemeler, güvenli ve uygun çalışma için bir tehlikeye maruziyetin süresini, sıklığını veya şiddetini azaltmakta kullanılan prosedürleri kapsıyor. Güvenli iş uygulama kontrolleri için işçilerin görüşlerinin alınmasının iyi bir fikir olacağı vurgulanıyor. Bu kontrollerin yöneticiler, denetmenler ve işçiler tarafından anlaşılması ve takip edilmesi öneriliyor.


İş uygulamaları kapsamında şu öneriler yer alıyor:

-İş ortamında kişisel hijyeni geliştirecek imkanlar sağlama. (Kağıt mendiller, dokunulmayan çöp tenekeleri, el sabunları, dezenfektanlar ve atılabilir havlular)

-İşçileri mevsimsel grip aşısı olmaları konusunda teşvik etme. -İşçilere güncel olarak eğitim sağlama ve influenza risk faktörleri, koruyucu davranışlar konusunda eğitme ve uygun davranışlar konusunda talimatlar verme (Öksürme kuralları, gözlere, burun ve ağza dokunmaktan kaçınma, kişisel koruyucu donanımların uygun temizlik ve bakımı).

-Tüm çalışanlara kolay anlaşılabilecek formatta, uygun dilde ve dilbilgisi düzeyinde eğitim materyali temin etme.

-İşçilerin birbirleri arasında ve işçilerle müşteriler arasındaki teması en aza indirmek için prosedürler geliştirme.KİŞİSEL KORUYUCULAR DİKKATLİ VE UYGUN KULLANILMALI


Kişisel koruyucu donanımlar başlığı altında, işçilerin işlerini yaparken güvende olmalarını sağlayan koruyucu ekipmanlar sağlanması tavsiye ediliyor. İşçilere, solunum aygıtı, yüz koruyucu, gözlük ve atılabilir eldivenler verilebileceği beliriliyor.

Bu ekipmanların bazı maruziyet durumları ve acil durumlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Kullanılacak kişisel koruyucu donanımlarla ilgili şu öneriler sıralanıyor:

-Bu materyaller, işçinin tehlikeye maruziyetine göre seçilmeli.

-Uygun olarak hazırlanmalı ve periyodik olarak gözden geçirilmeli.

-Dikkatli ve uygun şekilde kullanılmalı.

-Düzenli olarak bakımı yapılmalı ve üreticinin talimatlarına uygun olarak değiştirilmeli.

-Çevreye bulaşma riskinden kaçınmak üzere uygun şekilde çıkarılmalı ve atılmalı.

-Tekrar kullanılabilir ise uygun olarak çıkarılmalı, temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve saklanmalı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrıca işverenlerin işçilerini korumak üzere neler yapmaları gerektiği konusunda daha fazla bilgi için iş yeri hekimi ile görüşülmesini ve Sağlık Bakanlığı bilgilendirme kaynaklarının takip edilmesi öneriyor.