Bakanlıktan TMMOB açıklaması

Bakanlıktan TMMOB açıklaması
Bakanlıktan TMMOB açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İmar Kanununa eklenen hükmün, iddia edildiği gibi Gezi Parkı olaylarıyla ilişkilendirilmesi söz konusu değildir

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve internet medyasında, "TBMM Genel Kurul'unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile TMMOB'un harita, plan, etüt ve projelerine parasal bedel karşılığı verdiği vize yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçtiği" şeklinde haberlerin yer
aldığı hatırlatıldı.

TMMOB geceyarısı 'bitirildi'


Düzenlemeyle hiçbir şekilde meslek odalarının kanunlarla verilen yetkilerinin ortadan kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, üyeleri üzerindeki mesleki denetime ilişkin herhangi bir kısıtlama da getirilmediği vurgulandı.  Açıklamada, "Yapılan düzenleme, 3194 sayılı Kanun'a istinaden hazırlanan ve idarelerce onaylanan ruhsat eki projelerin, mesleki denetim adı altında idare dışında ayrıca meslek odasınca incelenerek onaylanması uygulamasına son verilmesinden ibaret olup, bu husus zaten yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde de açıkça belirtilmektedir" ifadeleri kullanıldı.


-"GEZİ PARKI OLAYLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Danıştay 6. Dairesinin "Uygulama projelerinin proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi ve ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulmayacağına" ilişkin kararı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sosyal medya TMMOB için ne dedi?


"Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da projelerin meslek odalarınca vizelenemeyeceğine veya onaylanmayacağına' ilişkin açık hükümler almasına rağmen odalar, kendi yönetmeliklerindeki hükümlerden hareketle para karşılığı vize işlemi uygulamakta ve bu da şikayetlere konu olmaktadır. Yapılan yeni düzenleme, mimarlar ve mühendisler tarafından mesleki denetim adı altında meslek odalarınca faaliyetlerinin kısıtlandığına ilişkin Bakanlığa yapılan yüzlerce başvurunun incelenerek değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu konuda yapılan yakınmalara çözüm getirmesi nedeniyle gerçekleştirilen düzenlemenin meslek mensuplarının lehine olduğu açıktır. Üyelerinin lehine olan bir düzenlemeye TMMOB ve meslek odalarının itirazı olamayacağı değerlendirilmektedir. İmar Kanunu'na eklenen hüküm, 19 Nisan tarihli yazımızla kurum ve kuruluşlara iletilen Kanun Tasarısı Taslağının 22. maddesindeki hükümle uyumlu olup, basında iddia edildiği gibi son bir aydır süregelen Gezi Parkı olaylarıyla ilişkilendirilmesi de söz konusu değildir."