Balık çiftlikleri yolcu

Geçen yılın en çok tartışma yaratan konularından biri, çevrecilerin istediği yönde çözüme bağlandı. Balık çiftlikleri, artık doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamayacak.

ANKARA/İZMİR - Geçen yılın en çok tartışma yaratan konularından biri, çevrecilerin istediği yönde çözüme bağlandı. Balık çiftlikleri, artık doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamayacak. Balık çiftlikleri kıyıdan ancak 1100 metre açıkta ve derinliği 30 metre olan yerlere kurulabilecek.
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın balık çiftlikleriyle ilgili tebliği dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, ötrofikasyon (deniz kirliliği) riski yüksek olan hassas bölgelerle (kapalı koy ve körfezler) ilgili esasları belirliyor. Tebliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen veya belirlenecek doğal ve arkeolojik sit alanlarında balık çiftlikleri kurulamayacak. Balık çiftlikleri, derinliği 30 metre, kıyıdan 0.6 deniz mili (1100 metre) uzakta, akıntı hızı 0.1 m/sn olan yerlerde kurulabilecek.
Mevcut balık çiftlikleri, bu kriterlere göre durumlarını 1 Mayıs'a kadar tespit ettirerek bakanlığa bildirecek.
Bakanlık tarafından tespit edilen hassas alanların içinde kalan çiftlikler en geç 13 Mayıs'a kadar kapatılacak.
Sürekli izlenecekler
'Hassas alanlar'ın dışında kalan koy ve körfez alanlarında bulunan mevcut çiftliklerse bugünden itibaren bir yıl içinde üretim yaptıkları bölgede deniz kirliliği riski bulunup bulunmadığına dair üniversite veya TÜBİTAK'ın uzmanlarına bir rapor hazırlatacak. Daha sonra değerlendirilmek üzere bakanlığa rapor edecek. Deniz kirliliği (ötrofikasyon) riski bulunmadığı saptanan alanlarda bile olsa balık çiftlikleri, bu risk açısından her yıl izlenecek.
Yeni kurulacak balık çiftlikleri de yer seçimi aşamasında, kirlilik riski bulunup bulunmadığını incelettirip, rapor etmekle sorumlu olacak. Balık çiftliklerini Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ekipleri denetleyecek.'Atıklar denize karışır gider' deniliyordu
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, yönetmeliği hazırlarken balık çiftlikleri sahipleriyle mutabakata vardıklarını söyledi. "Elbette balık çiftlikleri kurulacak. Ancak herkes kural neyse uyacak" diyen Pepe, çiftliklerin bir kısmının taşınmaya başladığını, bir kısmınınsa yavruların gelişmesi için 15-18 ay süre istediklerini, süre bitiminde hepsinin taşınacağını açıkladı. Deniz Temiz Derneği Genel Müdürü Levent Ballar'sa tebliğin AB normlarında olduğunu söylerken "Ancak 'katı şekilde' uygulanması gerek" dedi.
Turistik tesislerle burun buruna hale gelen balık çiftlikleri Tarım, Çevre ve Turizm bakanlıklarıın karşı getirmişti. Tarım Bakanı Mehdi Eker, "Balık çiftliklerinden sadece yem ve dışkı bırakılmakta. Bunlar organik kökenli olup; doğal ortamda kısa sürede geri dönüşümü mümkündür" diyerek çiftlikleri savunmuştu.