Balık çiftliklerine analiz şartı

ANKARA - Balık çiftliklerinin izlenmesine yönelik tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin  54. maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğe göre balık çiftlikleri, tesislerinin çevreye olabilecek etkilerinin izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumlu olacak. Tesisler, faaliyete geçmeden önce ölçüm ve analizleri yaptırılacak. Ölçümler Çevre ve Orman Bakanlığınca yetki verilen üniversiteler ile özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarında, yılda bir kez yenilecek. (Radikal)