'Barışın diline her zamandan çok ihtiyaç var'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), ortak açıklama yaptı: "Barışın diline şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var!"
DİSK, TTB...

ANKARA - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), ortak açıklama yaptı: "Barışın diline şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var!"
DİSK, TTB ve TDB'den yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: "Patlayan bomba ve mayınların, minibüslerde kurşunlanan insanların ardından gencecik yaşlarında sevenlerinden koparılan onlarca askerimizin acısı, toplumsal vicdanımızda onarılması güç yaralar açıyor. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, bölge halkının kendi temsilcilerini çözümün bir parçası olmaları için Meclis'e gönderdiği günümüz koşullarında, terör ve şiddetin tırmandırılmasının hiçbir haklı ve meşru gerekçesi yoktur. Bu tehlikeli bir oyundur. Patlayan her mayın, her bomba, PKK'nın aldığı her can, şovenizmin, düşmanlığın, ırkçı bir gelişmenin tohumlarını atmakta, ateşin bütün ülkeye yayılmasına yol açmaktadır.
Emperyal devletlerin işgal ve katliamlar üzerine kurmaya çalıştığı 'Yeni Ortadoğu Düzeni' ülkemizi bölgesel savaşın figüranı yapmaya çalışıyor.
Her türlü şiddetten arınmış, barış ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkede yaşama umudumuzu diri tutabilmek için; daha önce onlarca kez denenmiş, soruna çözüm olmadığı bilinen yöntemler ve ölümler üzerine kurulmaya çalışılan siyaset arenası yerine, kardeşçe bir arada yaşamı savunan barışın diline şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."