Barolar: Yargıya siyasi müdahale bitsin

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği (TBB), YARSAV Başkanı Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkındaki soruşturmasını, “Siyasi iktidarın yargıya müdahalesinin tipik bir örneğini daha yaşıyoruz” diye değerlendirdi.
TBB’den yapılan yazılı açıklamada, soruşturmayla, “Anayasa’nın 2. maddesinde yazılı bulunan, Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılan, hukuk devletinin en önemli özelliklerinden olan yargı bağımsızlığının önemli ölçüde bir yara daha aldığı” öne sürüldü. Açıklamada baroların tepkisi şöyle dile getirildi:
“Anayasamızda teminat altına alınmış olan yargıç ve savcı güvencesi sarsıntıya uğruyor ve bütün bunlar ülkemizde onarılmaz toplumsal sıkıntıya yol açıyor. Kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik rejimin ve onun olmazsa olmazı bağımsız yargıyı içine sindiremeyen siyasal iktidarların, yargıyı hırpalamak, baskı altına almak ve onu kendilerine ram etmek (itaat ettirmek) çabaları dünyada ve ülkemizde de örnekleri görüldüğü gibi hep hüsranla sonuçlanmıştır. Habere konu hâkim ve savcımızın eylem ve davranışlarıyla ilgili olarak iddiaları ve dosyaları inceleyerek karar verme yetkisi, çoğunluğu bağımsız yüksek yargıçlardan oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görev ve sorumluluğundadır. Yüksek Kurul’un kendi meslektaşlarıyla ilgili olarak en doğru, gerçekçi ve en adil kararı vereceklerine yürekten inanıyoruz. Tarihi deneyimler göstermiştir ki demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ancak baskıcı iktidarlara karşı direnen yürekli hâkimlerin sırtlarında yükselmiştir. TBB, ülkemizde her şeyin hukuk düzeni içinde ve hukuk kurallarına uygun olarak yaşama geçirilmesini ve yürütmenin yargıya müdahalelerinin artık son bulmasını istemektedir.” (Radikal)