Barolara göre gözaltılar hukuki değil

ANKARA - Ergenekon operasyonu’nda emekli paşaların yanı sıra Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun evinde saatlerce arama yapılmasına hukukçulardan yoğun tepki geldi.
İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, gözaltıların hukuk çerçevesinde olmadığını belirterek “Hukukun araç yapılarak adeta hesap sorma, öç alma anlamına gelecek biçimde sürdürülen soruşturma, bizleri hukuk devleti ve güvenliği adına endişe sevk etmektedir” dedi. İstanbul Barosu’nda basın toplantısı düzenleyen Aydın, suç oluşumuna yönelik olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmanın bitirilemeyen ucu açık gözaltılar ve tutuklamalarla devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:
“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 145. maddesine göre suç isnadıyla karşı karşıya olan kişi önce ifade için çağrılır, yakalama ve gözaltı istisna olup bazı şartlara bağlıdır. Önceki yakalama ve gözaltılarda olduğu gibi bu açık kurallara uyulmadığı, ilgili yasal düzenlemelere aykırı hareket edildiği görülmektedir.”
Ankara Barosu Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise  “Hukuk devletinde suç işleyen herkese dokunulur. Ne var ki bu dokunmanın biçimi, devlet gücü kullananlarca değil, yürürlükteki yasalar tarafından belirlenir. Soruşturma daha çok, siyasi hesaplara ve hesaplaşmalara dayalı bir polis soruşturmasıi görünümü veriyor” denildi. (Radikal)