Baronun itirazına ret

Baronun itirazına ret
Baronun itirazına ret

Avukat kimliğinin yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuru, başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği’nce (TBB) reddedilen başörtülü bir avukat, TBB meslek kurallarının 20. maddesinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. 8. Daire , maddedeki “Avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar” düzenlemesindeki “başları açık” ibaresinin yürütmesini oy çokluğu ile durdurmuştu. Davalı Türkiye Barolar Birliği, Danıştay 8. Dairesi’nin bu kararına itiraz etti. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, avukatların ‘başları açık’ görev yapacaklarına ilişkin Danıştay 8. Dairesi kararını inceledi. Kurul, Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı itirazı oyçokluğu ile reddetti.


  ETİKETLER:

  Türkiye

  ,

  Fotoğraf

  ,

  Daire

  ,

  Avukat

  ,

  danıştay

  ,

  oy