Baş: Suskunluk Tantan'ın tarzı

ANAP Genel Sekreteri Abdulkadir Baş, telefon dinlemeyle ilgili Meclis Başkanlığı'na verdikleri araştırma önergesinin, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a yönelik olmadığını söyledi.

ANKARA - ANAP Genel Sekreteri Abdulkadir Baş, telefon dinlemeyle ilgili Meclis Başkanlığı'na verdikleri araştırma önergesinin, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a yönelik olmadığını söyledi.
Tantan'ın olaylar karşısında 'sessiz kalmasının' partisiyle arasındaki gerginlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu Baş, "Tantan'ın olaylar karşısındaki tavrı, kendisinin açıklaması gereken bir tavırdır, belki onun tarzıdır. Onu ben bilemem. Ama, partimizle Tantan arasında, basına yansıdığı gibi bir durum söz konusu değildir" diye yanıtladı. Baş, "Mafyayla, örgütlü suçlarla mücadele amacıyla çıkarılan yasanın, zorlanarak, insan hakları ihlaline doğru götürülmesi, bu hususta yeni bir düzenlemenin yapılması gereğini doğurmuştur. Bu doğrudan doğruya hukuk devleti anlayışı çerçevesinde yeni bir düzenlemedir" dedi.
Sanıklarının ve suçlanan olayların belli olduğu bir iddianamede bir siyasi partinin itham edilmesinin hukuki bir garabet olduğunu belirten Baş, yapılanın tarafsızlıkla izah edilemeyeceğini ifade etti. Baş, "Soruşturmanın, adalet anlayışını rencide, insan haklarını ihlal ederek, hukuk devleti ilkesini çiğneyerek skandala dönüşmesine seyirci kalamayız" dedi.