'Başbakan aşı konusunda kamuya zarar verdi'

ANKARA - Pandemi Bilim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, aşı olmayacağı yönündeki açıklamalarının insanları olumsuz etkilediğini belirterek, “Başbakan’ın açıklaması toplumun yüzde 20’sini caydırsa, bunun ekonomiye yükü 200 milyon dolar civarında olur. Başbakan yaptığı açıklamayla kamuya zarar verdi” değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Bulut, aşı olmazsa tamiflu gibi antıviral ilaçların daha çok kullanılacağını hatırlattı. Antivirallerin çok miktarda kullanılmasının virüsü ilaçlara daha dayanıklı hale getirmesinden endişe ediliyor. Bulut şöyle konuştu: 

VELİLERE DAĞITILAN AŞI FORMU KORKUTUCU: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, okullarda velilere imzalattırılan formlarda belirtilen aşının yan etkileri korku yarattı. Yan etkiler belirtilirken, bu yan etkilerle karşılaşma yüzdeleri de yazılmalıydı, velileri endişeye sürüklediği için imzalamak istemeyen veliler var.
RİSK GRUPLARI AŞI OLMAZSA KAYIP 1 MİLYAR DOLAR: Aşının risk gruplarına ulaşması durumunda maliyeti 350 milyon dolar olacağını, bu maliyet hasta olanların işgücü kaybı, ölümlerin, yoğun bakım masraflarının, antiviral ilaç ve diğer destek tedavilerin de dahil edilerek hesaplanıyor. Aşı olunmaması durumunda ise kayıp 1 milyar doları bulur.
UKRAYNA’NIN SAĞLIK KOŞULLARI ÇOK KÖTÜ: Ukrayna’da kırım kongo hastalığında da ölüm oranları fazla, yüzde 80. Bizde ise bu oran yüzde 2. Çünkü Ukrayna’nın sağlık şartları çok kötü, sağlık altyapısı yok. Bu nedenle H1N1 virüsü orada daha hızlı ve ağır seyrediyor. H1N1 virüsü mutasyon geçirmedi. Laboratuvarlarda devamlı analiz yapılıyor. Öyle olsaydı tespit edilirdi. (anka)