'Başbakan'ın dedesi isyancıydı'

Osmanlı tarihi üzerinde çalışmalar yapan Cezmi Yurtsever, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Erdoğan'ın kökenlerine ilişkin iddialarda bulundu.
Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Cezmi Yurtsever, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın büyük dedesi Bakatoğlu Memiş’in ‘isyancı’ olduğunu öne sürdü.
Dün basın toplantısı yapan Yurtsever, Osmanlı arşivlerindeki 1835 tarihli Rize aile köken nüfus defteri üzerindeki incelemelerine dayandırdığı iddialarını şöyle dile getirdi: “1850’li yıllarda Başbakan Erdoğan’ın atalarının köy ismi ‘Pulihoz’ olarak yazılmış. Köyün kurucusu da Hüseyin oğlu Kırcasakallı Mehmet Efendi, diğer adıyla Bakatoğlu Memiş. Bakatoğlu Memiş, Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük dedesi. Rize Sancağı’nın 1850 tarihli vergi defterine göre, köyün en zengini olarak Bakatoğlu Memiş’in adı yazılmış. Bakatoğlu, ‘isyancı’ anlamına geliyor. Bakatoğlu Memiş, 1800’lü yıllarda fazla vergi isteyen dönemin valisine karşı isyan başlatmış. Erdoğan’ın dedeleri, o dönemde bölgenin en büyük isyancıları konumunda.” (dha)