Başbakanlığın Nevruz kitabında Kürtler yok

Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, yaklaşan Nevruz öncesinde sekiz dilde ‘Türk Dünyasında Nevruz Geleneği’ isimli kitap hazırlayarak yurtiçinde ve yurtdışında dağıtmaya başladı. Nevruz, Kürtlerin ‘en büyük bayramı’ olarak kabul edilmesine karşın, Kürtçe basılmadı ve Kürtlerin ‘Demirci Kawa’ efsanesine yer verilmedi.
Dr. Ali Abbas Çınar tarafından yazılan Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Yunanca, Arapça ve Farsça dillerinde basılan kitaplar, yurtiçinde ve yurtdışında dağıtılmaya başlandı. Kitapta Nevruz’un ortaya çıkış efsanesi, değişik Türk topluluklarında kutlama biçimleri, sosyal ve tarihi önemi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Kitapta; Nevruz’un etkisine ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Korkak insanların korkularını yenmeleri için başlarından su dökülür, gelinlerin başlarına ve süt veren ineklerin boynuzlarına kırmızı bez bağlanır, ava çıkılmaz, tarlaya öküz ve pulluk getirilir, yakılan mumlar söndürülmez.”
Ayrıca kitapta Nevruz etrafından pek çok inancın geliştiği belirtilerek şunlar sıralandı: “Allah, dünyayı, Nevruz günü yarattı./ Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu gündür./ Alevi-Bektaşi rivayetlerine göre Nevruz, Hz. Ali’nin doğum günüdür./ Hz. Musa, Kızıl Deniz’i Nevruzda geçti. Nevruz kitabının Kürtçe basılmaması ve ‘Demirci Kawa’ efsanesine yer verilmemesi dikkat çekti.