Başbakanlık: Atatürk Orman Çiftliği yapılaşmaya açılamaz!

Başbakanlık: Atatürk Orman Çiftliği yapılaşmaya açılamaz!
Başbakanlık: Atatürk Orman Çiftliği yapılaşmaya açılamaz!
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın AOÇ üzerinde yapılmasının önünü açan plan iptal edildi. Başbakanlık, mahkemedeki savunmasında arazinin yapılaşmaya açılamayacağını belirtti.

RADİKAL - Ak Saray’ın, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yapılmasına olanak tanıyan imar planı iptal edilirken ilgili davada Başbakanlık tarafından mahkemeye gönderilen savunmada "arazi üzerinde uygulama imar planlarının yapılmadığı, bu yüzden alanın yapılaşmaya açık olmadığı" belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Barosu ile meslek örgütleri, Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne açtıkları dava ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2010 yılında Atatürk Orman Çiftliği Arazisi üzerinde uygulamaya koyduğu, 1/10000 Nazım İmar Planı, ulaşım şeması ve ulaşım uygulama projesinin iptalini istedi.

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bütün planlar iptal edildi


Davaya müdahil olan Başbakanlık, dava konusu planın “uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bir plan niteliğinde olmadığını” açıklarken, savunmasında, “AOÇ arazisi üzerinde uygulamaya geçilebilmesi için bu alanlarda etaplar halinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanmasının gerekmekte olduğu, ancak henüz bu aşamaya gelinmediği”ni kabul etti. Bu yüzden planla, AOÇ arazisi üzerinde herhangi bir yapılaşma ve tam kullanım kararı getirilmediğini belirtti.

ANKARA BELEDİYESİ: TÜRK MİLLETİ İÇİN!

Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemeye, dava konusu imar planlarının “AOÇ arazisinin parçalanmışlığına son vermek, bütünlüğünü sağlayarak Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda sadece Ankara halkına değil, Türk milletine hizmet vermek amacı taşıdığını” savundu.

SİGORTA ÖDEMEZ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, iptal kararını, “Acilen kaçak saray boşaltılmalı ve cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınarak, en azından anayasal sınırlara çekilecek bir yönetim tarzının oluşması bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Toplumsal muhalefet ve siyasi partiler harekete geçmelidir” sözleri ile değerlendirdi. Başbakanlığın davada yaptığı açıklamayı, “Kendi hukuksuzluklarını ihbar ediyorlar” diyerek eleştiren Candan, plan dahilindeki yolların da planla birlikte iptal edildiğine dikkat çekerek, “Oradaki yollar yasa dışı. Sakın ola ki orada trafik kazası yapmayın. Sigorta ödenmez. Yok hükmünde çünkü. Kaçak Saray katlamalı kaçak saray artık” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise kararın hizmet binalarının “hukuki ve fiili durumunu zedelemeyeceğini” belirterek kararın “Çiftlik alanının tamamına ilişkin üst ölçekli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanan 1/10.000’lik nazım imar planıyla” ilgili olduğunun “düşünüldüğünü” açıklamıştı. (Cumhuriyet)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan AOÇ planları kararıyla ilgili açıklama


Mahkemenin iptal gerekçeleri

1) Yapılaşma yasak: Yasaya göre, AOÇ’de belediyeye tahsis edilen araziler amacı dışında kullanılamaz, üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz.

2) Yüzde 42’si zaten uçtu: 2005 yılı sonu itibari ile arazi kaybı Atatürk’ün vasiyeti ile hazineye hediye etmiş olduğu arazinin yüzde 42’sine eşit.

3) Kuruluş amacına uygun değil: Planlar, planlama hiyerarşisine yönelik ilkelere, nazım imar planı tekniği ve ilkelerine, AOÇ’nin kuruluş amacına uygun değil.

4) SİT’e ters: Nazım plan kararları ile getirilen fonksiyonlar 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı’na uygun değil.

5) Havyanlar unutulmuş: AOÇ’de giderek artan yol ağının oluşturacağı bariyer etkisi düşünülmemiş, tarla sistemleri arasında hareket edecek canlıların geçişlerini tehdit edecek boyutta.