Başbakanlık 'sansür' için bastırıyor

Başbakanlık, terörist saldırılarla ilgili televizyonlara yayın yasağı getiren kararın yürütmesini durduran Danıştay'a itiraz etti

ANKARA - Başbakanlık, terörist saldırılarla ilgili yayınların durdurulmasına ilişkin verilen kararın yürütmesinin durdurulmasına karar veren Danıştay 13. Dairesi’ni itiraz etti. Daire’nin verdiği kararın kaldırılmasını ve yürütmenin durdurulması yönündeki kararının da iptalini isteyen Başbakanlık’ın bu itirazını perşembe günü toplanacak olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, karara bağlayacak. Terörist saldırılarla ilgili yayınların durdurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek imzalı 23 Ekim 2007 tarihli kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için Kanaltürk Televizyonu dava açmış Danıştay 13. Dairesi de bu kararın yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu. (anka)