Başbuğ: Temel taşı laiklik

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki sempozyumda, "Laiklik ilkesi, Cumhuriyet'i oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır" dedi.
Haber: TOLGA AKINER / Arşivi

İSTANBUL - Genelkurmay İkinci Başkanı Orgenaral İlker Başbuğ, 'Truva' filminden bazı üslerin ABD'nin kullanımına açılması olasılığına kadar dizi konuda değerlendirmede bulundu.
Orgeneral Başbuğ, 'Türkiye, NATO ve AB Perspektifinden Kriz Bölgelerinin
İncelenmesi ve Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri' konulu sempozyumdan önce 'Truva' (Troy) filmine değindi. "Truva hırsın ve ihtirasın nelere yol açtığını gösteren bir hikâye" diyen Başbuğ, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu coğrafyada tarih boyu hırs ve ihtirasına gem vuramayan kişi ve ulusların yenilgiye mahkûm olduğunu vurguladı. Başbuğ'un konuşmasında dikkat çeken unsurlar şöyle:
ABD işbirliğine mecbur: Terörizmin öne çıkışı, coğrafi sınırlara bağlı olmayan güvenliğe dayalı stratejik düşünceye dönüşümü zorunlu kılmıştır. ABD'nin küresel terörizm ve kitle imha silahlarının, nükleer silahların artması gibi sorunları tek başına çözecek kadar güçlü bir ülke olduğu sonucuna ulaşabilir miyiz? Eğer öyle değilse, ABD'nin bu alanlarda dünyaya önderlik yapmaya mecbur olduğu kadar, işbirliği yapmaya da mecbur olduğunu söylemek doğru olmaz mı? Bölücü terör örgütünün silahlı unsurlarının Irak'ın kuzeyindeki varlığı devam etmektedir. TSK unsurlarının bu bölgede kalmaları, bu nedenle güvenlik gereksinimidir.
Filistin'de çözüm şart: İsrail ile Filistin arasında bir çözüm sağlanmadan bölgenin istikrara kavuşması mümkün değildir.
İslam birleştirir mi?: Irak'ta İslam'ın Şii ve Sünni inançlar arasındaki fark nedeniyle birleştirici olup olmayacağı dikkatle incelenmelidir. BM'nin Irak'ta daha etkin rol oynamasının önemi açıktır.
Türkiye laiktir: Türkiye laik, demokratik ve sosyal hukuk devletidir. Türkiye'den hareketle nüfusununun çoğu Müslüman olan ülkelerin kolayca demokratik yapıya dönüşebileceği sonucunu çıkarmak yanıltıcı olabilir. Burada unutulan husus, laikliğin Türk demokrasisinin gelişmesinde ana itici güç oluşudur. Anayasa Mahkemesi'nin kararları şu açıklığı getirir: Demokrasi her şeyden önce laikliğe dayanır. Demokrasinin iki önemli unsuru özgürlük ve eşitliktir. Bu unsurların gerçekleşmesi ancak dini zorlamaların olmadığı laik toplumlarda mümkündür. Görüldüğü üzere laiklik Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır.
Kıbrıs, AB'ye engel değil: Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin AB üyeliği perspektifi önünde bir engel olarak gösterilmemelidir.
Ege'de 'son tarih': Türkiye'nin Ege'deki hukuki yaşamsal çıkarlarından taviz vermesi mümkün değildir. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu sorunları çözmenin tam üyelik müzakerelerinin başlaması için şart olmadığıdır.