Başbuğ'a da 'Balyoz'

Başbuğ'a da 'Balyoz'
Başbuğ'a da 'Balyoz'
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Balyoz davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak, kararını açıkladı. Yargıtay, kararını verirken, oluşturduğu ‘görev suçu içtihadı’ daha sonra gündemine gelecek Ergenekon ve 28 Şubat gibi ‘darbe davalarında da emsal oluşturacak. Yargıtay yaptığı değerlendirme ile eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in Yüce Divan’da yargılanmasının önünü de kapatmış oldu.
Aralarında eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’un da bulunduğu çok sayıda hukukçu, Ergenekon davası sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Genelkurmay Başkanı olması nedeniyle Yüce Divan’da” yargılanması gerektiğini görüşünü savunuyordu. Ancak Yargıtay, Balyoz kararıyla bunun mümkün olmadığını ortaya koydu.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Balyoz davası sanıkları eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına’nın ‘Yüce Divan’da yargılanalım’ yönündeki itirazlarını reddederken şu değerlendirmeyi yaptı: “Görevle ilgili suçun yasal görevden doğan, görevle bağlantılı ve bu görevle illiyet bağı içerisinde olması gerekmekte olup, asker olan tüm sanıkları ile sanıklar Özden Örnek ve Halil İbrahim Fırtına’nın Balyoz Güvenlik Harekât Planın icrasına yönelik Suga ve Oraj Harekât Planlarını hazırladıkları ve bu planların icrası kapsamında görev alarak bu görevlerin icaplarını yerine getirdikleri iddiasının, yasal görevlerinden doğmadığı gibi görevleri ile bir ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından mahkemenin davaya bakmasında isabetsizlik görülmemiştir.” 

İçtihat oluştu

Yargıtay bu değerlendirmesiyle Ergenekon sanığı İlker Başbuğ’un aynı şekilde 28 Şubat sanıklarından eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in “Yüce Divan’da yargılanmalıyız” şeklindeki açıklamalarına da yanıt vermiş oldu. Ergenekon ve 28 Şubat davaları temyiz incelemesi de Yargıtay 9. Dairesi’nde yapılacak. Balyoz kararında ortaya çıkan bir diğer önemli içtihat ise askeri hâkimlerin normal mahkemelerde mi yoksa Yargıtay’da mı yargılanacağına ilişkin oldu. Balyoz davasının askeri hâkim olan bazı sanıkların avukatları müvekkillerinin Yargıtay’da yargılanması gerektiğini savunmuştu. Balyoz kararı ile bu tartışma da son bulmuş oldu. Kararda, askeri hâkimlerin de normal mahkemede yargılanacağı dile getirildi.