Basına yasak yasası

'Türkiye cezaevi olur'
Yeni Basın Yasası'nda hapis cezasını kaldıran hükümet, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan Türk Ceza Kanunu'nda gazetecilere ağır hapis cezaları öngörüyor. Basın çalışanlarının ortak görüşü: Yasayla Türkiye açık cezaevine döner.
'Yasa bir yıl ertelensin'
Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, "Halka gerçekleri aktarmayı engelleyen
ağır cezalar kondu" dedi. Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Turgut Kazan "Yasa bir yıl ertelenmeli" diye konuştu.

İSTANBUL - 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) gazetecilere hapis cezası öngören maddeler, basın dünyasından büyük tepki görüyor. Ortak görüş gazetecilerin çalışma koşullarını zorlaştıracak, 'ifade özgürlüğü' bakımından Türkiye'nin imajını sarsacak maddelerin yasadan çıkarılması gerektiği yönünde. Basın Konseyi bünyesinde oluşturulan komite yarın bir toplantı yaparak, rapor hazırlayıp hükümete sunacak.
Basın Konseyi'nin çağrısı üzerine önceki gün yazılı, sözlü ve görüntülü basının genel yayın yönetmeni ve yöneticisi konumundaki 51 gazeteci ve Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Crown Plaza Oteli'nde bir araya gelerek, yeni TCK'daki basın özgürlüğüyle ilgili hükümleri görüştü. Toplantının ardından 'Medya temsilcilerinin yeni Ceza Yasası Deklarasyonu' açıklandı. Deklarasyonda, "Yeni Ceza Yasası'nın kişilik haklarını korumayı amaçlayan, olumlu saydığımız hükümleri yanında, iletişim (basın) özgürlüğünü kısıtlayıcı birçok hükmü vardır. Bu hükümleri demokratik bir hukuk devletiyle bağdaştıramadığımız gibi, Türkiye'nin AB üyeliğine kabul edilmesi için özellikle bugünkü iktidar dönemindeki reformlara da taban tabana ters bulmaktayız" görüşüne yer verildi. Toplantının ardından bir çalışma komitesi oluşturuldu. Komite yarın toplanacak ve Ankara'ya sunulmak
üzere ortak bir metin hazırlayacak.
Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi: "İletişim (basın ve ifade) özgürlüğü açısından maalesef çok ciddi bir geri dönüş. Getirdiği kısıtlamaların Türkiye'yi yeniden düşünce suçluları dünyasına dönüştüreceğini görüyoruz. Türkiye, uzun yıllar insanların düşünceleri nedeniyle hapsedildikleri bir ülke olarak tanındı. Halka gerçekleri olduğu gibi aktarmayı engelleyen ağır cezalar kondu."
Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Önen: "17 Aralık zirvesinde 'Bakınız bir reform yapıyoruz' diyebilmek için acele bir kanun kabul edildi."
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danışmanı Ertuğ Karakullukçu: "Toplantıdaki ortak görüş, yasadaki hükümlerin özgürlükleri kısıtlayıcı olduğu ve Türkiye'yi büyük bir açık cezaevi haline getireceğiydi. Bu sadece gazetecilerle ilgili sorun değil, gerçekleri dile getirme açısından da sorun yaratacak. Bu durum evrensel gazetecilik ilkelerini de zedelemiş oluyor. Bu maddeler yoruma çok açık maddeler. Biraz katı bakış açısıyla insanların başına büyük işler açabilecek maddeler. Uluslararası meslek örgütleri de bu konuya ilgi duyacaklardır."
AB'ye aykırı
Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Orhan Birgit: "Hükümet Basın Yasası'yla basına hapis cezası verilmemesini ilke olarak kabul etti. Ancak döndüler dolaştılar, TCK'ya hapis cezası koydular. Bu yasaların hepsi uyum yasası çerçevesinde çıkıyor. Ancak AB ülkelerinde bu tür düzenlemelerin olmaması gerekiyor. Yabancı ülkelerde politikacı eğer politikacılık yapmak istiyorsa, halkın kendisini öven tepkilerinin yanı sıra eleştiren tepkileri de karşılamak zorunda."
Kaygı uyandıran düzenlemeler
Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi avukat Turgut Kazan'ın 'İletişim (Basın) Özgürlüğü Açısından Yeni TCK'nın Yaratabileceği Sorunlar' başlıklı raporunda 1 Nisan'dan sonra gazetecilerin karşılaşabileceği sorunlar şöyle sıralanıyor:

 • Yasada basın ve yayın yoluyla başkalarını intihara teşvik etmek dört yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 2.5 ay önce yürürlüğe giren Basın Yasası ise cinsel saldırı, cinayet ve intihar olaylarına özendirici nitelikte yayını yasaklıyor ve 20 bin YTL'ye kadar para cezası öngörüyor. Maddenin son fıkrasıyla, 'adam öldürme fiiline dolaylı faillik' gündeme gelir. Ölüm oruçları haberleri 'kasten öldürme' suçundan sorumlu tutulmayı gerektirir.
 • Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden eden gazeteci dört yılı aşkın süre hapse girebilir. Özel hayatın gizliliğini korumak ve gizli dinleme ve kayda engel olunmalı. Ancak belirsizlik gazeteciler için sorun çıkarır.
 • Bir suçu veya suç işleyeni basın ve yayın yoluyla öven kimse dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Etik açıdan ötanazi savunulamadığı gibi, kürtajda yasayla belirlenen süreye karşı çıkılamaz.
 • Müstehcen görüntü, yazı ve sözleri basın ve yayın yoluyla yayımlayan veya aracılık eden kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Müstehcenlik deyimi belirli ve yeterli değil. Sanat ve bilim gibi çalışmaları koruyucu çözümler üretilmeli.
 • Yasada, 'iftira' başlıklı madde, 'yetkili makama ihbar ve şikâyette bulunarak ya da basın yoluyla, işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kişiye suç isnat eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' deniyor. Bu durumda vurgun ve soygun haberini salt yayımlamış olmak yeterli sayılacak.
 • 'Devlete karşı savaşa tahrik' başlıklı 304. madde 'hasmani hareketler için tahrik'i de suç sayıyor. 'Türkiye'ye hakaretlerde bulunulması için yabancı devlet yetkililerinin tahriki tanımı' soyut bir tanım. Türkiye'deki ABD karşıtlığının büyük sorun sayıldığı düşünülürse yabancı devletlere yönelik her eleştiri on yıldan 20 yıla kadar hapsi getirebilir. Suç basın yoluyla işlenmişse ceza üçtü biri oranında artırılır.


  • http://www.radikal.com.tr/7407607407600

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.