Başkaya davasında bilirkişi bulunamıyor

Yazar Fikret Başkaya'nın "Akıntıya Karşı Yazılar" kitabında TSK'nın manevi şahsiyetini tahkir ve teyzif ettiği
gerekçesiyle açılan davada, bilirkişi sorunu yaşanıyor.

Yazar Fikret Başkaya'nın "Akıntıya Karşı
Yazılar" kitabında Ordunun manevi şahsiyetini tahkir ve teyzif ettiği gerekçesiyle açılan davada, bilirkişi sorunu yaşanıyor. Bilirkişi olması için başvurulan Prof. Dr. Nevzat Toroslu, mahkemenin teklifini "yoğun işleri" nedeniyle reddedince, yeni bir bilirkişi atanmasına karar verildi.
Yazar Fikret Başkaya'nın "Akıntıya Karşı Yazılar" kitabı nedeniyle yargılanmasına Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bu duruşmasına, Fikret
Başkaya ile yargılanan redaktör Özden Bayram ile yayıncı İsmet Erdoğan da katıldı.
BİLİRKİŞİ BULUNAMIYOR
Geçen duruşmada bilirkişi atanmasına karar veren Mahkeme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nevzat Toroslu'nun bilirkişilik teklifini kabul etmediğini
bildirdi. Toroslu'nun "yoğun işleri" nedeniyle bilirkişi olmadığı öğrenildi. Mahkeme, bilirkişi bulunması için
duruşmayı Haziran ayına erteledi.
MANEVİ ŞAHSİYET TARTIŞMASI
Yazar Fikret Başkaya, "Akıntıya Karşı Yazılar" kitabında, Türk Ceza Yasası'nın 159'uncu maddesinde düzenlenen Cumhuriyetin ve Devletin Askeri Kuvvetlerinin
"manevi şahsiyetini" tahkir ve tezyif ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Başkaya ise suçlamaları kabul etmeyerek,
"manevi şahsiyet" kavramının kişilere yönelik bir olgu olduğunu belirtmiş, Devletin ve Cumhuriyetin manevi
şahsiyeti olamayacağını savunarak, davanın reddedilmesini istemişti.